Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Indexinvestering och indexfonder

Indexfonder erbjuder dig en enkel och förmånlig möjlighet att diversifiera dina investeringar globalt.

Vad är en indexfond?

 • En indexfond är en fond som följer något på förhand bestämt jämförelseindex. Indexinvestering är enkelt via indexfonder.

 • Det finns många olika index. Ett exempel är indexfonder som följer de största amerikanska företagen. Indexen kan också följa jämförelseindexet för en viss bransch eller tema. I indexfondernas namn syns ofta jämförelseindexets kontext, men jämförelseindexet och dess investeringar anges även detaljerat i uppgifterna om fonden.

 • En indexfond är ofta en fond med lägre kostnader jämfört med en aktivt förvaltad fond, eftersom portföljförvaltaren inte aktivt strävar efter att vinna över marknaderna utan följer jämförelseindex.

 • Indexfondens avkastning strävar efter att motsvara avkastningen på jämförelseindexet före kostnader. Indexen är mycket olika och med olika risknivåer

Varför lönar det sig att investera i indexfonder?

 • Indexfonder är enkla och populära alternativ för sparande.

 • Indexinvestering passar vem som helst eftersom det finns så många olika indexfonder. Det viktigaste är att investeraren definierar vilken avkastnings- och risknivå som passar hen.

 • Samma lagenligheter gäller för indexinvesteringar som för andra aktie- och ränteinvesteringar. I t.ex. aktieindexfonder måste man beakta aktieinvesteringens långsiktighet och risknivå.

 • Indexfonder passar bra för långsiktig investering, eftersom fonden alltid följer jämförelseindexets avkastning.

Indexfonder är investeringsprodukter vars investeringar följer något på förhand definierat jämförelseindex. Indexet följer utvecklingen för vissa värdepapper. Indexen kan till exempel baseras på ett geografiskt område eller ett tema och därmed följa de största företagen på en viss börs eller de mest hållbara aktörerna i en viss bransch.

Fondens investeringar görs enligt jämförelseindexet och investeringarna väljs inte utifrån portföljförvaltarens aktiva syn. En av indexfondernas mest kända egenskaper är kostnadseffektivitet.

Hos LokalTapiola hittar du följande indexfonder:

 • LokalTapiola Europa Klimatindex

 • LokalTapiola USA Klimatindex

 • Seligson & Co Europa Indexfond

 • Seligson & Co USA Indexfond

 • Seligson & Co Asien Indexfond

 • Seligson & Co Finland Indexfond

Du kan köpa och teckna alla LokalTapiola fonder i vår nättjänst.

Tjänsteleverantörer

LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladen och i övrigt material om fonderna. LokalTapiola Kapitalförvaltning verkar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Investeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid investering finns det alltid en risk att värdet på investeringen minskar och kapitalet förloras. Det går inte att dra slutsatser om framtida avkastning utifrån tidigare resultat.

Läs mer om lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.