Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Blandfonder - diversifiera i aktier och räntor

Blandfonder består av både aktie- och ränteinvesteringar och de erbjuder dig en enkel lösning för långsiktiga investeringar.

Vad är en blandfond?

 • Blandfonderna innehåller både aktie- och ränteinvesteringar. Med en investering får du diversifiering på både aktie- och räntemarknaden.

 • Tillgångarna diversifieras till olika branscher och marknader, så genom att investera i blandfonderna är det möjligt att enkelt få tillgång till olika investeringsobjekt.

 • Bland våra blandfonder finns alternativ för både avkastningsinriktade och försiktiga investerare. Investeraren behöver välja

 • I LokalTapiolas blandfonder används både aktivt förvaltade investeringsfonder och indexfonder.

 • Risken i blandfonder påverkas av andelen av fondens ränte- och aktieinvesteringar, ränte- och kreditriskerna för ränteinvesteringar som du kan läsa mer om här samt riskerna i anslutning till aktiemarknaden som du kan läsa mer om här . Risken i blandfonder är högre än i räntefonder, eftersom fonden även innehåller aktieinvesteringar. Risken i anslutning till en blandfond är dock lägre än i aktiefonder, eftersom risken för ränteinvesteringar är lägre än i aktiefonder.

Varför lönar det sig att investera i blandfonder?

 • Blandfonder är enkla och populära alternativ för investeringar.

 • Blandfonderna passar för investerare, som vill börja investera enkelt med mindre belopp. De passar också som objekt för större engångsinvesteringar.

 • Blandfonder passar för investerare som samtidigt enkelt vill investera på både aktie- och räntemarknaderna.

 • Blandfonder passar även för dem som vill öka diversifieringen i sin befintliga investeringsportfölj.

 • När investeringstiden i fråga är flera år, är en blandfond ett bra val. Du kan också välja målåret, vilket passar till exempel för sparande till barn eller för pensionssparande.

Blandfonder investerar i både aktier och räntebärande objekt. De erbjuder ett bra allokerat investeringsalternativ även med mindre belopp. När du sparar i blandfonder, får du flera investeringsobjekt med en investering, varvid riskerna med investeringen minskar tack vare diversifieringen. Blandfonderna erbjuder ett lätt sätt att investera på både aktie- och räntemarknaden.

Hos LokalTapiola hittar du följande blandfonder:

 • LokalTapiola 2025 ESG

 • LokalTapiola 2035 ESG

 • LokalTapiola 2045 ESG

 • LokalTapiola Världen 20

 • LokalTapiola Världen 50

 • LokalTapiola Världen 80

 • LokalTapiola Skydd

 • LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 50

 • LokalTapiola Stjärnkapitalförvaltning 75

 • Seligson & Co Pharos

Du kan köpa och teckna alla LokalTapiola fonder i vår nättjänst.

Tjänsteleverantörer

LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladen och i övrigt material om fonderna. LokalTapiola Kapitalförvaltning verkar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Investeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid investering finns det alltid en risk att värdet på investeringen minskar och kapitalet förloras. Det går inte att dra slutsatser om framtida avkastning utifrån tidigare resultat.

Läs mer om lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.