Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Aktieinvesteringar och aktiefonder

Aktiefonderna erbjuder dig ett enkelt sätt att diversifiera på aktiemarknaderna. Aktiefonderna möjliggör högre avkastning samtidigt som riskerna sprids.

Vad är en aktiefond?

 • Aktiefonder investerar huvudsakligen i aktier. Det är enkelt att investera i aktier via aktiefonder.

 • En aktie är en andel, dvs. ett delägande i ett bolag. Bolagets andelar kan bestå av minst en andel, dvs. en aktie eller flera, utan maximibelopp. Antalet aktier påverkar dess värde och storleken på innehavet.

 • Till aktiefonderna ansluter sig högre förväntade avkastningar och större risker än till exempel till räntefonderna, eftersom aktiekurserna kan stiga och sjunka kraftigt. Risknivån är dock lägre än vid enskilda aktieinvesteringar eftersom risken minskar av att investeringen diversifieras i flera olika objekt.

 • Den större värdefluktuationen i aktiefonder jämfört med räntefonder beror på det att företagens värden är mer dynamiska än företags- och statsobligationer, dvs. räntefondernas investeringsobjekt.

 • En fördel med aktiefonderna anses vara den högre förväntade avkastningen än i räntefonderna, lätthet och diversifiering räknas därför som fördelar för aktiefonderna.

 • Med hjälp av aktiefonderna kan man till exempel investera i olika marknadsområden eller branscher. I vårt urval hittar du aktiefonder som investerar både på olika geografiska områden och enligt olika teman.

 • För fonder som investerar på aktiemarknaderna finns alltid risken för fluktuationer i investeringens värde, vilka kan vara stora. När aktiekurserna faller minskar också fondens värde. Negativa värdefluktuationer betonas med korta mellanrum på några år, men de är även möjliga på lång sikt.

Varför lönar det sig att investera i aktiefonder?

 • Aktiefonder passar för investerare som vill börja investera enkelt med en summa som passar dem.

 • En aktiefond är ett passande alternativ för dem vars investeringstid är lång och för investeringar eftersträvas hög avkastning. Aktiefonder passar utmärkt till exempel när man ska spara till ett barn eller för pensionssparande, när spartiden är lång. Längre investeringstid minskar risken för att man blir tvungen att realisera investeringen i en dålig marknadssituation.

 • Aktiefonder passar för investerare som tål den avkastningsfluktuation som ansluter sig till aktiemarknaderna. Med långsiktiga investeringar är det dock möjligt att uppnå bättre avkastning än på räntemarknaderna.

Aktieinvestering betyder att du äger en andel av företaget som är föremål för investering. Genom ägandet har du rätt till den dividend som företaget betalar och du kan delta i bolagsstämman. Att investera i aktiefonder är en enkel lösning jämfört med att välja och köpa aktier självständigt. Fonden säljer och köper alltså, enligt dess avkastnings- och risknivå, aktier för investerarnas räkning, varvid fondinvesteraren kan äga aktiefonden i årtionden, utan att göra något.

Avkastningen på aktieinvesteringen utgörs av dividender och eventuell värdeökning i företagets aktiekurs. Att investera i aktier innebär en risk för framtida värdeutveckling och värdefluktuationerna kan vara stora. Risker kan hanteras genom att diversifiera investeringar i flera olika företag, inom olika branscher och på olika geografiska områden.

Aktiefonder investerar enligt sitt namn huvudsakligen i aktier. De lämpar sig som ett komplement eller alternativ till direkta aktieinvesteringar för att ge diversifieringsnytta. Fondens portföljförvaltare sköter om investeringarna, så du behöver nödvändigtvis inte sätta dig in i enskilda bolag som investeringsobjekt.

Aktiefonderna har högre förväntad avkastning och större risk jämfört med ränte- och blandfonderna och därför lämpar de sig ofta bäst för långsiktigt sparande. Aktiefonder kan ha olika investeringsstrategier, de kan t.ex. investera på ett visst geografiskt område eller i vissa branscher. Risker och förväntade avkastningar kan därför skilja sig från varandra mycket.

Aktiefonderna lämpar sig för investerare som vill investera på aktiemarknaderna på ett enkelt och diversifierat sätt.

Hos LokalTapiola hittar du följande aktiefonder:

 • LokalTapiola Hållbar Miljö

 • LokalTapiola Europa Klimatindex

 • LokalTapiola USA Klimatindex

 • LokalTapiola Välfärd ESG

 • LokalTapiola Tillväxt ESG

 • LokalTapiola Konsument ESG

 • LokalTapiola Europa Mid Cap ESG

 • LokalTapiola Samfund Europa ESG

 • LokalTapiola USA Mid Cap ESG

 • LokalTapiola Samfund USA ESG

 • LokalTapiola Norden ESG

 • LokalTapiola Utvecklade Asien ESG

 • LokalTapiola Tillväxtmarknader ESG

 • Seligson & Co Europa Indexfond

 • Seligson & Co USA Indexfond

 • Seligson & Co Asien Indexfond

 • Seligson & Co Finland Indexfond

 • Seligson & Co Global Top 25 Brands

 • Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals

 • Seligson & Co Phoebus

 • Seligson & Co Familjebolag

 • Seligson & Co Tropico LatAm

Du kan köpa och teckna alla LokalTapiola fonder i vår nättjänst.

Tjänsteleverantörer

LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladen och i övrigt material om fonderna. LokalTapiola Kapitalförvaltning verkar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Investeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Vid investering finns det alltid en risk att värdet på investeringen minskar och kapitalet förloras. Det går inte att dra slutsatser om framtida avkastning utifrån tidigare resultat.

Läs mer om lagstiftningen som gäller placeringstjänsterna och investerarskyddet här.