Fordonets vindruta gick sönder

Glasförsäkringen ersätter fordonets fönsterrutor om de går sönder genom direkt slag utifrån mot rutan. Fönsterrutor är vindruta, fönsterrutor i dörrar, sidorutor och bakruta.

Beroende på skador repareras eller byts rutan till en helt ny ruta. Om glasrutan byts ut, betalar du bara självriskandelen enligt försäkringsbrevet till verkstaden. Vid reparation av glasrutan tas det ingen självrisk. Ersättningen som betalas från glasförsäkringen minskar inte bonusen i försäkringen. Om ditt fordon har Omfattande försäkring för ersättande bil, får du under glasbytet tillgång till en ersättande bil. Läs mer om ersättning av ersättande bil.

Gör så här

  1. Vid skada på vindruta behöver du inte lämna in skadeanmälan, när du för ditt fordon till vår samarbetsverkstad. Verkstaden säkerställer sig om giltigheten för din glasförsäkring och skickar fakturan direkt till LokalTapiola. Vid byte av glasruta betalar du självrisken till verkstaden. Våra samarbetsparter hittar du på vår webbplats. I punkten Kundtjänst väljer du först Kontaktuppgifter. Verkstäderna hittar du på mellanbladet Lokala partner, efter att du har gett ditt postnummer. .
  2. Om du har betalat reparationen eller bytet själv, gör skadeanmälan i vår nättjänst eller ring ersättningstjänsten.
  3. Om en försäkring för ersättande bil ingår i din försäkring och du behöver en ersättande bil under reparationen, gör skadeanmälan i vår nättjänst eller ring ersättningstjänsten. Vi ordnar via vår samarbetspartner en ersättande bil åt dig.

TIPS

Det går snabbt och enkelt att reparera en vindruta. Det lönar sig att så fort som möjligt skydda det skadade stället på glasrutan med ett stenskottsplåster. Reparationen lyckas bättre när vindrutan inte är smutsig eller fuktig.

Anmäl en skada eller ta kontakt