Det går inte att köra med fordonet, bogsering behövs

Bilräddningsförsäkringen ersätter extra kostnader som förorsakas av att resan avbryts. Ifall fordonet lyfts upp på vägen, transporteras till närmaste verkstad samt kostnader för resan hem, ersätts utan självrisk eller bonusminskning.

Försäkringen ersätter inte reparationskostnaderna för ett tekniskt fel. I samband med ett tekniskt fel ersätter försäkringen Lyxkasko sammanhängande hyrning av en ersättande bil max under 7 dygn.

Gör så här

  1. Om du på grund av ett tekniskt fel eller en kollision inte kan köra med ditt fordon, kan du beställa bogsering direkt från vår samarbetspartner. Våra samarbetsparter hittar du på vår webbplats. I punkten Kundtjänst väljer du först Kontaktuppgifter. Samarbetspartner hittar du på mellanbladet Lokala partner, efter att du har gett ditt postnummer.
  2. Om du har försäkringen Lyxkasko och behöver en ersättande bil, kan du kontakta vår ersättningstjänst. Utanför våra betjäningstider hjälper Larmtjänsten.
  3. Om du orsakas extra kostnader för att fortsätta resan, kan du meddela dem genom att göra en skadeanmälan i vår nättjänst. Spara kvitton, vi begär dem vid behov. Du kan också göra skadeanmälan genom att ringa ersättningstjänsten.

Anmäl en skada eller ta kontakt