Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Jag behöver bogsering

Om din bil är köroduglig, beställ bogsering från vår Larmtjänst.

1. Ring Larmtjänsten +358 800 04531

Larmtjänsten kontrollerar ditt försäkringsskydd och beställer en bogsering åt dig. Larmtjänsten ordnar dessutom en ersättande bil åt dig, om du har försäkringen Lyxkasko.

Bilräddningsförsäkringen ersätter bärgningen av fordonet om det på grund av ett tekniskt fel eller kollision inte är i körbart skick. Därtill ersätter den också att fordonet vid en dikeskörning lyfts tillbaka upp på vägen.

Bärgningen ersätter enligt rimlig kostnad till närmaste kompetenta verkstad. Försäkringen ersätter inte bärgning som hör till märkesspecifik mobilitetsgaranti eller resefortsättningstjänst.

Bilräddningsförsäkringen ingår i de flesta bilförsäkringarna för privatkunder. Du kan kontrollera försäkringsskyddets omfattning själv via vår nättjänst.

Bilräddningsförsäkringen i kasko ersätter bogsering från skadeplatsen till närmaste kompetenta verkstad. Vår samarbetspartner hjälper dig att välja verkstad.
Från bilräddningsförsäkringen ersätts även skäliga resekostnader till följd av avbruten resa.
När du har Lyxkasko, får du ersättning för ersättande bil, om din resa har avbrutits på grund av tekniskt fel eller kollision. Tilläggsanvisningar får du från Larmtjänsten.

Bilräddningsförsäkringen för privatkunder har ingen självrisk. Ifall du är en företagskund, får du ytterligare information från ersättningsanvisningar för företag. Bekanta dig med ersättningsanvisningar här.

Du kan anmäla resekostnader som orsakats genom att göra en skadeanmälan i vår nättjänst.
Spara kvitton, vi begär dem vid behov.
Logga in

Vår bärgningskumpan sänder fakturan direkt till oss, om bilräddningsförsäkringen ingår i din bilförsäkring. I så fall behöver du inte göra skild skadeanmälan. Om det inte är fråga om vår kumpan har bärgningsfirman inte nödvändigtvis betalningsförbindelse och fakturan kommer till dej. I såna fall gör skadeanmälan via vår nättjänst.

Bärgningen ersätter enligt rimlig kostnad till närmaste kompetenta verkstad.

Om du har lyxkaskoförsäkring och hyrbilen inte har ordnats via larmtjänsten, ta kontakt till vår ersättningstjänst. Du kan kontrollera försäkringsskyddets omfattning själv via vår nättjänst.

2. Bärgningen är beställd via larmtjänsten

Du behöver inte göra skild skadeanmälan när bärgningen har ordnats via vår kumpan.

Om du har råkat ut för en kollision eller om det har uppstått kostnader på grund av att resan avbrutits, gör då i såna fall skadeanmälan i vår nättjänst.

Logga in i nättjänsten här.

Läs mera information vid kollisionssituationer.