Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Jag behöver bogsering

Om din bil är köroduglig, beställ bogsering från vår Larmtjänst. Du behöver inte göra en skadeanmälan enbart för bogsering.

1. Ring Larmtjänsten +358 800 04531

Larmtjänsten kontrollerar ditt försäkringsskydd och beställer en bogsering åt dig. Larmtjänsten ordnar dessutom en ersättande bil åt dig, om du har försäkringen Lyxkasko.

Bilräddningsförsäkring ersätter bogsering av ett, på grund av tekniskt fel eller kollision, körodugligt fordon till närmaste kompetenta verkstad samt att ett fordon som kört av vägen lyfts tillbaka på vägen. Bilräddningsförsäkringen ingår i de flesta kaskoförsäkringar för privatkunder. Du kan ringa direkt till Larmtjänsten, som kontrollerar om din kaskoförsäkring ersätter bogsering och beställer bogseringen. Du kan också själv kontrollera din försäkring antingen i våra nättjänster eller i Livstrygghetsappen.

Bilräddningsförsäkringen i kasko ersätter bogsering från skadeplatsen till närmaste kompetenta verkstad. Vår samarbetspartner hjälper dig att välja verkstad.
Från bilräddningsförsäkringen ersätts även skäliga resekostnader till följd av avbruten resa.
När du har Lyxkasko, får du ersättning för ersättande bil, om din resa har avbrutits på grund av tekniskt fel eller kollision. Tilläggsanvisningar får du från Larmtjänsten.

Bilräddningsförsäkringen för privatkunder har ingen självrisk. Ifall du är en företagskund, får du ytterligare information från ersättningsanvisningar för företag. Bekanta dig med ersättningsanvisningar här.

Du kan anmäla resekostnader som orsakats genom att göra en skadeanmälan i vår nättjänst.
Spara kvitton, vi begär dem vid behov.
Logga in

Bogseringsfirman skickar fakturan direkt till oss, om bilräddningsförsäkring ingår i din kaskoförsäkring.
Du kan antingen kontrollera din försäkring i våra nättjänster eller i Livstrygghetsappen.

2. Du behöver inte göra en skadeanmälan

Ifall du har kolliderat eller har orsakats kostnader för avbruten resa, gör skadeanmälan i nättjänsten. Logga in i nättjänsten här.

Läs mera information vid kollisionssituationer.

3. Behöver du ersättande bil?

Om du har en Lyxkaskoförsäkring och ersättande bil inte har ordnats via Larmtjänsten, kontakta vår ersättningstjänst.