Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Jag behöver en ersättande bil under reparationen

Omfattande försäkring för ersättande bil ersätter hyran av bil när ditt eget fordon är på verkstad antingen på grund av ett tekniskt fel som avbrutit resan, eller på grund av någon annan skada som ersätts från försäkringen.

I samband med ett tekniskt fel ersätter försäkringen för ersättande bil i Lyxkasko en sammanhängande hyrning max under 7 dygn. Vid övriga skador ersätts ersättande bil under reparationstiden enligt försäkringsvillkoren.

Gör så här

Du kan ringa vår ersättningstjänst, vi ordnar via vår samarbetspartner en ersättande bil åt dig.

Viktigt

Vid inlösning av ditt fordon ersätts kostnaderna för ersättande bil max under 14 dygn. Storleksklassen på den ersättande bilen som ersätts är ett fordon som motsvarar det försäkrade fordonet, högst en kombi av klass C på biluthyrningsfirma eller kombi av motsvarande storleksklass.

Om du är oskyldig part i en trafikskada som handläggs i ett annat försäkringsbolag kan hyrningskostnaderna för ersättande bil ersättas från din egen försäkring för ersättande bil enligt försäkringsvillkoren.

Ring ersättningstjänsten