Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skog förstördes av insekter

Omfattande skogsförsäkring ersätter insektskador på träd- och plantbestånd. Den mest allmänna skadevållaren är granbarkborren, som speciellt förstör äldre grandungar. Granbarkborren har spridit sig oroväckande under de senaste åren.

Gör så här

  1. Gör skadeanmälan i nättjänsten eller per telefon. Ersättning kan sökas när det enhetliga området som har förstörts och blivit underproduktivt och som ska beskogas är minst 0,5 hektar.
  2. LokalTapiola begär vid behov en uppskattning av skadebeloppet i första hand av virkesuppköparen eller till exempel av skogsvårdsföreningen.
  3. Ersättningsbeloppet beror på skyddsnivån och självrisken i din försäkring. Skadan ersätts på basis av den verkliga förlusten i avverkningsvärdet.

Viktigt:
En skada som orsakas av granbarkborrar börjar på våren när granbarkborrarna svärmar och lägger ägg under barken. Under varma somrar kan insekterna även svärma på nytt i slutet av sommaren. Skadorna kan antingen synas redan under samma år eller först under de följande åren när träden börjar torka.
För ersättningsbarhetens del har det ingen betydelse när skadorna syns utan bara tidpunkten när insekten har skadat träden har betydelse. Försäkringen måste vara i kraft före skadan börjar för att försäkringen ska ersätta skador orsakade av insekter.

Anmäl en skada eller ta kontakt