Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skog förstördes vid en brand

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös och av släckningsåtgärder. Enligt räddningslagen är skogsägaren ansvarig för efterbevakningen och för dess kostnader. Enligt lagen har räddningsledaren rätt att låta utföra nödvändig efterbevakning på skogsägarens bekostnad om ägaren inte nås eller om denne av någon annan orsak inte tar hand om efterbevakningen.

Gör så här

  1. Du kan söka ersättning om minst 15 m3 trädbestånd eller virke har skadats eller 0,5 hektar plantbestånd har skadats så att området har blivit underproduktivt och måste förnyas till följd av skadan.
  2. Gör skadeanmälan i nättjänsten eller per telefon. Vid en brandskada begär LokalTapiola i regel att en skogsexpert värderar skadorna.
  3. Kostnader för efterbevakning ersätts från försäkringen från och med att räddningsledaren har påfört skogsägaren ansvaret för efterbevakningen. Vid brandskador behöver vi brandverkets skaderapport och uppgifter om en eventuell efterbevakning.

Anmäl en skada eller ta kontakt