Min telefon eller pekplatta har gått sönder

Omfattande Hemförsäkring ersätter plötsliga bräckageskador, till exempel att mobilskärmen går sönder. Det lönar sig oftast att låta reparera en ny och värdefull mobilapparat. Det kostar i genomsnitt 200 euro att byta en mobilskärm. Om telefonen slutar fungera av sig själv, är det oftast fråga om en garantiskada. Då ska du sköta ärendet direkt med försäljaren.

Gör så här

  1. För apparaten till en servicefirma (till exempel Fonum) för att få en uppskattning av reparationskostnaderna.
  2. Om servicefirman konstaterar att det är förnuftigt att reparera apparaten, lönar det sig att reparera den.
  3. Om reparationskostnaderna överstiger självrisken i din försäkring eller om apparaten inte kan repareras, gör en skadeanmälan. Om du redan vet reparationskostnaderna, kan du direkt övergå till att anmäla skadan.

Viktigt:
För skadeanmälan behöver du veta apparatens märke, modell och inköpsår. Ta även fram kvittona från servicefirman. Observera att apparatens ålder och självrisken inverkar på ersättningsbeloppet. Spara kvitton i 6 månader. Kvitton skickar du till oss bara om vi separat begär dem.

Anmäl en skada eller ta kontakt