Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mitt resgods kom inte fram till resmålet

Omfattande Hemförsäkring ersätter anskaffning av hygienprodukter, extra omgång kläder och motsvarande förnödenheter när resgodset inte kommer fram till resmålet och försenas med minst 12 timmar. Därefter ersätter försäkringen högst 100 euro per påbörjat dygn. Ersättningen kan totalt vara högst 400 euro.

Gör så här

  1. Anmäl genast händelsen till en representant för transportbolaget. Begär ett intyg över fördröjningen och spara handlingarna.
  2. Spara kvitton på dina inköp.
  3. Anmäl skadan.


Viktigt:
Spara skadehandlingarna i 6 månader. Kvitton skickar du till oss bara om vi separat begär dem. Observera att försening av resgods endast ersätts vid ankomst till ett resmål utomlands - förseningar under returresan ersätts inte.

Anmäl en skada eller ta kontakt