Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mitt resgods blev stulet eller skadades

Gör så här

  1. Om det är fråga om ett brott, anmäl om möjligt skadan till lokala myndigheter eller åtminstone till guiden. Om din mobiltelefon eller pekplatta blev stulen, kontakta operatören för att stänga anslutningen. Du spärrar bankkortet på bankernas allmänna spärrtjänst på nummer +358 20 333.
  2. Om föremålet kan repareras till ett skäligt pris, ta reda på reparationskostnaderna och betala reparationen. Utred även för skadeanmälan priset på ett nytt motsvarande föremål. Om du redan har begärt en uppskattning av reparationskostnaderna, kan du anmäla skadan direkt.
  3. Gör skadeanmälan. Observera att föremålets ålder och självrisken inverkar på ersättningsbeloppet.


Viktigt:
För skadeanmälan behöver du veta föremålets märke, modell och inköpsår. Ta även fram de kvitton du har. Spara skadehandlingarna i 6 månader. Kvitton skickar du till oss bara om vi separat begär dem.

Anmäl en skada eller ta kontakt