Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Jag förorsakade skada på annans egendom

Ansvarsförsäkringen ersätter i vissa fall egendomsskador som orsakats utomstående för vilka du enligt lag är ersättningsskyldig. Ansvarsförsäkringen ersätter dock inte skador som orsakats uppsåtligen (med undantag av skador som barn under 12 år även orsakat uppsåtligen, vilka ersätts).

Ansvarsförsäkringen ersätter till exempel inte heller skada på annans egendom som den försäkrade personen använt, innehaft, lånat eller annars tagit hand om. Ansvarsförsäkringen ersätter inte heller trafikskador som orsakats med motorfordon eller skador som orsakats i förvärvsverksamheten. I ansvarsförsäkringen ingår även andra begränsande villkor för vilka redogörs noggrannare i försäkringsvillkoren.

Med stöd av ansvarsförsäkringen ersätts reparationskostnaderna för eller det gängse värdet på ett skadat föremål.

Gör så här

  1. Före du gör skadeanmälan, ta fram alla handlingar i anslutning till skadan såsom kvitton och ersättningskrav. Sådana är till exempel en kostnadskalkyl för fordonet eller det skadade föremålet, registreringsnummer på den skadade bilen eller ett veterinärutlåtande om skadan orsakats ett djur. Anteckna även kontaktuppgifterna till den skadelidande.
  2. Du kan även anmäla skadan genom att ringa till ditt regionbolag. Du kan även göra skadeanmälan med en blankett för skadeanmälan, som du kan skicka per e-post eller post till ditt regionbolag .
  3. När vi har fått din skadeanmälan, kontaktar vi dig om vi behöver tilläggsinformation. Vi kontaktar även vid behov den skadelidande parten.

Anmäl en skada eller ta kontakt