Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Jag förorsakade en personskada

Ansvarsförsäkringen ersätter personskador som orsakas utomstående för vilka du enligt lag är ersättningsskyldig. Ansvarsförsäkringen ersätter dock inte skador som orsakats uppsåtligen (med undantag av skador som barn under 12 år även orsakat uppsåtligen, vilka ersätts). Ansvarsförsäkringen ersätter inte heller trafikskador som orsakats med motorfordon eller skador som orsakats i förvärvsverksamheten.

På basis av ansvarsförsäkringen ersätts t.ex. sjukvårds- och andra nödvändiga kostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt annat tillfälligt men och bestående men. Läkarkostnader ersätts i första hand enligt vård genom den offentliga sektorn. Lagstadgade förmåner såsom Fpa:s sjukdagpenning påverkar ansvarsförsäkringens ersättningsbelopp.

Gör så här

  1. Före du gör skadeanmälan, ta fram alla handlingar i anslutning till ärendet såsom kvitton och ersättningskrav. Anteckna även kontaktuppgifterna till den skadelidande.
  2. Du kan även anmäla skadan genom att ringa till ditt regionbolag. Du kan även göra skadeanmälan med en blankett för skadeanmälan, som du kan skicka per e-post eller post till ditt regionbolag.
  3. När vi har fått din skadeanmälan, kontaktar vi dig om vi behöver tilläggsinformation. Vi kontaktar även den skadelidande parten och begär nödvändiga tilläggsutredningar såsom sjukjournaluppgifter.

Anmäl en skada eller ta kontakt