Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mitt djur har insjuknat eller skadats

När det har uppkommit veterinärkostnader eller medicinkostnader på apotek till följd av att ditt djur insjuknat eller skadats, kan du för kostnaderna söka ersättning från ditt djurs veterinärvårdsförsäkring.

GÖR SÅ HÄR

  1. På LokalTapiolas direktersättningskliniker betalar du endast självrisken, när du vid anmälningen uppger ditt kundnummer i LokalTapiola. Tjänsten fungerar vardagar kl. 9-17. Hitta närmaste direktersättningsklinik!

  2. Om direktersättning inte är möjlig, begär patientjournal och faktura av veterinären. Av dessa ska framgå identifieringsuppgifterna för djuret som vårdats, orsaken till vården, ingreppen som gjorts, diagnos samt betalningsspecifikation. När du söker ersättning för mediciner som ordinerats av veterinär och som köpts på apotek, ska du spara medicinreceptet och apotekskvittot.

  3. Meddela kostnaderna genom att fylla i blanketten i nättjänsten (kl. 7-23) eller genom att ringa ersättningstjänsten.

  4. Spara kvitton för veterinärbesök och mediciner i sex månader efter att du har fått ersättningsbeslutet.

Anmäl en skada eller ta kontakt