Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Båten skadades

Båtförsäkringen ersätter enligt dess omfattning båtens transport-, stöld- eller skadegörelseskador, grundstötnings-, sammanstötnings-, storm- och brandskador samt skador som du förorsakat åt utomstående på grund av användningen av båten.

Gör så här

  1. Om det är fråga om ett brott, gör brottsanmälan till polisen.
  2. Du kan anmäla båtskadan genom att ringa till ditt regionbolag. Du kan även anmäla båtskadan med en blankett för skadeanmälan, som du kan skicka per e-post eller post till ditt regionbolag. Bifoga fotografier på båtens skador och ett eventuellt besiktningsbevis. Kontakta LokalTapiola före du beställer transport av båten till en verkstad.
  3. När vi har fått din skadeanmälan, kontaktar vi dig och ger kontaktuppgifter till en lämplig skadegranskare och reparationsverkstad.

Anmäl en skada eller ta kontakt