Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skada på båt

Sök ersättning för båtskada inom ett år från skadan. Bekanta dig med anvisningarna nedan och följ dem.

Om du vill sköta en annan persons ersättningsärenden behöver du en fullmakt. Öppna fullmakten här.

Hur anmäls en båtskada?

Du kan anmäla en båtskada genom att ringa till ditt eget regionbolag. Du kan också anmäla en båtskada på en skadeanmälningsblankett, som du kan skicka per e-post eller post till ditt eget regionbolag.

Försäkra dig om att båten inte läcker och stanna vid behov kvar och övervaka båten. Om båten läcker ska du beställa lyftningen av båten för att undvika ytterligare skador.

Kör inte med båten om du misstänker att båtens drev har skadats. Kontrollera alltid om propelleraxeln är skadad om propeller har kommit i kontakt med något.


Anmäl skadan till polisen. Gå till polisens webbsidor. Be att få en kopia av brottsanmälan.

Städa inte din båt och rör den inte innan polisen har gett tillstånd till det. Kontrollera skadorna på båten och gör en lista över stulna föremål. Uppge skadorna så noggrant som möjligt i brottsanmälan. Meddela den stulna motorns serienummer till polisen.

Skydda också din båt för ytterligare skador.


Kontrollera skadorna på båten. Lista förstörd och skadad utrustning. Fotografera skadorna om möjligt.

Skydda din båt för ytterligare skador.


Lyft inte upp en sjunken båt innan du har försäkrat dig om att den omedelbart fås till verkstad för att undvika ytterligare skador.

Beställ omedelbart en första service för motorn. Försök inte starta motorn själv om det har kommit in vatten i den.

Observera att försäkringen inte ersätter skador som är följder av skadan, till exempel att en sjunken motor rostar eller oxiderar.


För att försnabba behandlingen kan du ta foton på skadorna och skicka dem till oss tillsammans med skadeanmälan.

Om din båt är besiktigad ska du bifoga en kopia av besiktningsbeviset till skadeanmälan.

Om skadan är relaterad till ett brott ska du göra en brottsanmälan till polisen och skicka en kopia av brottsanmälan till LokalTapiola.

Vilka bilagor som behövs klarnar ofta då skadeanmälan har gjorts till ersättningstjänsten.


Du kan låta transportera båten till närmaste verkstad.

Innan reparationsarbetet inleds måste verkstaden leverera en reparationskostnadskalkyl och bilder på skadan till LokalTapiola. Kom ihåg att berätta på verkstaden att din båt har en båtförsäkring i LokalTapiola och att du har sökt om ersättning från den.

Vid behov kan skadorna till exempel granskas där båten förvaras.