Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Ansvarsskada

Då skada inträffar måste man omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skadan. Försäkringstagaren ska utan dröjsmål anmäla skadan till LokalTapiola. Bekanta dig med anvisningarna nedan och följ dem.

Om du vill sköta en annan persons ersättningsärenden behöver du en fullmakt. Öppna fullmakten här.

Redogör för följande uppgifter:

 • skadedatum och klockslag
 • skadeplats
 • detaljerad beskrivning av skadan och orsakerna till skadan
 • synpunkt på ersättningsskyldighet
 • kontaktuppgifter för den som lidit skada och den som sköter skadefallet
 • till vem en eventuell ersättning utbetalas (kontonummer)
 • vid bilskada registernummer.

Vid en skada som orsakats fordon kan du föra den till en verkstad för kontroll. Verkstaden skickar reparationskostnadskalkylen till LokalTapiola.

Vid vatten- och brandskador ska du reservera LokalTapiola möjlighet att granska skadan. Beställe en kartläggare till skadeobjektet och meddela disponenten om skadan.

Skicka dessutom följande bilagor till LokalTapiola:

 • Alla eventuella avtal som är relaterade till ärendet.
 • Information om den skadae egendomen (märke, modell, ålder m.m.) samt reparationskostnadskalkyl.
 • Annan dokumentation som är relaterad till skadan, till exempel ersättningskrav från den som lidit skada.

Redogör för följande uppgifter:

 • skadedatum och klockslag
 • skadeplats
 • detaljerad beskrivning av skadan och orsakerna till skadan
 • synpunkt på ersättningsskyldighet
 • kontaktuppgifter för den som lidit skada och den som sköter skadefallet
 • till vem en eventuell ersättning utbetalas (kontonummer).

För att göra ersättningsbeslut måste du skicka en detaljerad sjukjournal för det första läkarbesöket till försäkringsbolaget. Sjukvårdskostnader ersätts enligt kostnaderna inom den offentliga sektorn. Verifikat över alla sjukvårdskostnader som är relaterade till skadan ska levereras i original.

Skicka dessutom följande bilagor till LokalTapiola:

 • Alla eventuella avtal som är relaterade till ärendet.
 • Information om den skadae egendomen (märke, modell, ålder m.m.) samt reparationskostnadskalkyl.
 • Annan dokumentation som är relaterad till skadan, till exempel ersättningskrav från den som lidit skada.

Redogör för följande uppgifter:

 • skadedatum och klockslag
 • skadeplats
 • detaljerad beskrivning av skadan och orsakerna till skadan
 • synpunkt på ersättningsskyldighet
 • kontaktuppgifter för den som lidit skada och den som sköter skadefallet
 • till vem en eventuell ersättning utbetalas (kontonummer).

Vid konsultansvarsskada information om beloppet för ersättningsansvaret har överenskommit och om konsultarvodet för avtalet. Dessutom utredning av det fel som har orsakat skadan och om beställaren har gett korrekta och tillräckliga uppgifter.

Skicka dessutom följande bilagor till LokalTapiola:

 • Alla avtal som eventuellt är relaterade till ärendet och de villkor som tillämpas i avtalet.
 • Vid konsultansvarsförsäkring eventuell ritning eller kalkyl.
 • Vid förmögenhetsansvarsskada allt material som är relaterat till uppdraget.
 • Annan dokumentation som är relaterad till skadan, till exempel ersättningskrav från den som lidit skada.