Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Villkor

Försäkringsvillkoren utgör grunden för ditt avtal. De avgör vad som ersätts och vilka begränsningar det finns. I försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet kan du se du vad för slags försäkring du har tecknat. Du kan spara villkoren som finns i pdf-format på din dator.

Din försäkrings villkor

I försäkringsbrevet eller anbudet hittar du information om de villkor som tillämpas på din försäkring. Du hittar försäkringsbrevet i nättjänsten, logga in i tjänsten.

Försäkringsvillkor för de försäkringar som saluförs

Egendomsförsäkringar

Djurförsäkringar

Person- och reseförsäkringar

Allmänna avtalsvillkor för personkunder (pdf) (gäller ovannämnda försäkringar) 1.1.2022

Fordonförsäkringar

Lantbrukförsäkringar

Försäkringsvillkor för gamla försäkringsavtal (som inte längre saluförs)

Hemförsäkringar

Båtförsäkringar

Skogsförsäkringar

Person- och reseförsäkringar

Djurförsäkringar

Fordonförsäkringar

Latbruksförsäkringar

Allmänna avtalsvillkor (pdf) 1.1.2019

Maksusopimuksen ehdot (pdf) 24.9.2007

Försäkringen gäller alltid en försäkringsperiod i sänder. Villkor kan endast ändras vid övergången till en ny försäkringsperiod. Samma villkor tillämpas under hela följande försäkringsperiod. Om här finns villkor som har trätt i kraft efter att din försäkringsperiod har börjat, gäller de villkoren din försäkring först efter att den följande försäkringsperioden börjar.