Villkor

Neuvomme sijoittajaa

Försäkringsvillkoren utgör grunden för ditt avtal. Här ser du de senaste villkoren som gäller dina försäkringar. Läs också våra meddelanden, där vi berättar om någonting har förändrats.

Försäkringsvillkor (pdf)

Vilka villkor gäller för min försäkring?

  • Kontrollera din försäkringsperiod. Du ser den i försäkringsbrevet eller i försäkringsuppgifterna i nättjänsten när du är inloggad.
  • Välj villkoren som har samma eller tidigare datum än startdatumet för din försäkringsperiod.
villkor Välj datum (pdf)
Agro-försäkring 1.1.2013
Allmänna avtalsvillkor 1.1.2017
Brandförsäkring för hushåll 1.1.2003
Båtförsäkring 1.1.2017
Försäkring för produktionsdjur 1.1.2013
Hemförsäkring 1.1.2013
Hundförsäkring 1.8.2012
Hästförsäkring 1.1.2013
Kaskoförsäkring 1.11.2015
Kattförsäkring 1.8.2012
Person- och reseförsäkring 1.1.2014
Skogsförsäkring 1.1.2010
Tidsbegränsad reseförsäkring 1.1.2017
Trafikförsäkring 1.1.2017 1.11.2015

Försäkringen gäller alltid en försäkringsperiod i sänder. Villkor kan endast ändras vid övergången till en ny försäkringsperiod. Samma villkor tillämpas under hela följande försäkringsperiod. Om här finns villkor som har trätt i kraft efter att din försäkringsperiod har börjat, gäller de villkoren för din försäkring först efter att den följande försäkringsperioden börjar.