Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Tjänster för självständiga placerare

Du har i bruk både Lokatapiolas och Seligson & Co Fondbolags mångsidiga urval av ränte-, aktie- och blandfonder. Dessutom kan du placera mycket diversifierat på den finska fastighetsmarknaden genom Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter.

Du kan göra raka placeringar i fonder eller också välja dem som objekt i en placeringsförsäkring.

Lokatapiolas ränte-, aktie- och blandfonder

Med Lokaltapiolas placeringsfonder kan du lätt diversifiera dina placeringar i olika industrier och tillgångsklasser. Du kan välja bland både aktivt skötta fonder samt kostanadseffektiva fonder som strävar efter marknadsavkastning.

I vårt urval hittar du okså intressanta temafonder, vars kapital placeras till exempel enligt hållbar utveckling. Du kan teckna ränte-, bland- och aktiefonder utan tecknings- eller inlösenavgifte.

Bekanta dig

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter

Specialplaceringsfond LokalTapiola Investeringsfastigheter placerar mycket diversifierat på den finska fastighetsmarknaden. Som placeringsobjekt fungerar bland annat kontor, butikslokaler och lägenheter. Fonden innehåller endast avkastningsandelar vilket innebär att minst 75 % av räkenskapsperiodens faktiska resultat betalas årligen till placerarna.

Bekanta dig

Seligson & Co fonder

Det uppskattade fondbolaget Seligson & Co Fonbolag är en del av Lokatapiola gruppen. Tanken bakom Seligson & Co är att producera placeringsprodukter som är transparenta, lätta att förstå och med vars hjälp den långsiktiga avkastningen för kunden är den bästa möjliga. Syftet är också att minimera på avgifterna.

Från Seligson & Cos urval hittar du både aktivt- och passivt skötta aktiefonder, räntefonder samt kapitalförvaltningsfonder. Du kan göra en fondteckningen enkelt med dina nätbankskoder på nätet eller välja dem som ett objekt till en placeringsförsäkring, genom att kontakta din kontaktperson på Lokaltapiola Private Banking.

Läs mer

Placeringsportföljer

Lokaltapiolas placeringsportföljer erbjuder intressanta alternativ för placering och diversifiering. Till exempel Kapitalförvaltning Finland Plus är en aktivt skött portfölj, vart vi har valt 15-20 finska börsnoterade aktier. I valet av aktier lyfts kvantitativ, det vill säga analys som grundar sig på siffror fram. I Kapitalförvaltning Nordic Plus -portföljen väljer vi på basis av egen företagsanalys 15-20 nordiska aktier och 10 företagslån. Placeringsportföljerna kan väljas som objekt i en placeringsförsäkring.

Läs mer


Placeringsförsäkring - ett redskap för en självständig placerare

Placeringsförsäkringen passar utmärkt också till en självständig placerares behov. Du kan ändra på din placeringsplan, genom att byta placeringsobjekt eller flytta kapital från ett objekt till ett annat utan skattepåföljder. Den samlade avkastningen beskattas först sedan, då du lyfter kapital från avtalet. Du kan ha en eller flera placeringsförsäkringar utan att placeringarnas maximalbelopp är begränsat. Med hjälp av placeringsförsäkringen kan du även trygga dina närstående och planera en förmögenhetsöverföring till dem.

Läs mer


Tjänsteleverantörer


Placeringsförsäkringar: LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. LokalTapiolas fonder administreras av Seligson & Co Fondbolag Abp och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab. Närmare uppgifter finns i faktabladet och i övrigt fondmaterial. LokalTapiola Kapitalförvaltning fungerar som kapitalförvaltare och förmedlare av uppdrag och som försäkringsombud för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Bekanta dig med materialet för en placeringsprodukt- eller tjänst, exempelsvis produktblad, före du avgår ett placeringsbeslut. Material för placeringsfonder hittar du här och material för placeringsförsäkring hittar du här.

Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Till placering hänför sig alltid en risk för att värdet på placeringen minskar och kapitalet förloras.