Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Faktablads

På denna sida visas faktabladen för investeringsprodukter och särskilda uppgifter för de investeringstillgångar som kan anslutas till dem.
På sidan finns också uppgifter om årlig avkastningshistoria för investeringstillgångar.

Försäkringar

LokalTapiola Placeringsförsäkring faktablad (pdf)
LokalTapiola Kapitaliseringsavtal faktablad (pdf)

Omfattande diversifiering enligt tillgångsklass

Omfattande Måttlig specialuppgifter om placeringsobjekt (pdf) / avkastningens historia (pdf)
Omfattande Jämvikt specialuppgifter om placeringsobjekt (pdf) / avkastningens historia (pdf)
Omfattande Modig specialuppgifter om placeringsobjekt (pdf) / avkastningens historia (pdf)

Hemmamarknadsinriktad kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning Finland Plus specialuppgifter om placeringsobjekt (pdf) / avkastningens historia (pdf)
Kapitalförvaltning Nordic Plus specialuppgifter om placeringsobjekt (pdf) / avkastningens historia (pdf)
Placeringsportfölj Europa Plus specialuppgifter om placeringsobjekt (pdf) / avkastningens historia (pdf)