Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Pappersfri tjänst

Gör det enkelt för dig och börja använda den pappersfria tjänsten. När du väljer den pappersfria tjänsten hittar du alla dina försäkringspapper i nättjänsten. Beställ samtidigt e-faktura så är det lättare att betala fakturorna.


Du får textmeddelande eller e-post om försäkringshandlingar som anlänt

Kontrollera att telefonnumret och e-postadressen du uppgett för meddelanden är korrekta.

Om din e-postadress eller telefonnummer ändrar, kom ihåg att alltid uppdatera dem i dina kunduppgifter i nättjänsten. På detta sätt säkerställer du att den pappersfria tjänsten även fungerar i fortsättningen. Om vi märker att ett e-postmeddelande inte når fram, meddelar vi dig per post om detta. Också eventuella påminnelsefakturor och anmälan om uppsägning skickas per post.

E-posten skickas i ett öppet datanät. De meddelanden vi skickar innehåller inte information om försäkringar eller ersättningar men det framgår att du har en kundrelation med LokalTapiola. Uppgiften omfattas av försäkringshemlighet. Du godkänner detta, då du börjar använda den pappersfria tjänsten.

Bra att veta om den pappersfria tjänsten!

Efter att du har tagit i bruk den pappersfria tjänsten, får du försäkringshandlingarna till nättjänsten. I nättjänsten förvaras försäkringshandlingarna för innevarande och föregående år. Du kan spara försäkringshandlingarna i pdf-format på din dator.

Om LokalTapiola har gjort ändringar i din försäkring vid övergången till en ny försäkringsperiod, hittar du närmare information om ändringarna i ditt försäkringsbrev eller för vissa försäkringars del i meddelandet, till vilket du kommer från infosidan för ifrågavarande försäkring via länken ”Läs meddelande”. Försäkringsbrevet hittar du i postlådan i nättjänsten.

Olika tidsfrister som gäller försäkringar och fakturor, t.ex. besvärstid, anses ha börjat efter att sju dagar gått från att handlingen i fråga publicerats i nättjänsten.

Fick du ett samtal från nummer 09 4255 0553?

Det är fråga om vår automatiska telefontjänst som hjälper oss att ta hand om våra kunder. Genom att automatiskt ringa våra kunder, säkerställer vi att du har så lätt som möjligt att sköta ärenden med oss och att du har tagit i bruk våra nyaste tjänster.

Kom ihåg att LokalTapiolas automatiska telefontjänst aldrig frågar om dina känsliga uppgifter såsom din personbeteckning.