Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Mot en elektronisk skötsel av försäkringsärenden

Vi skickade dig ett sms om att vi övergår till pappersfri tjänst. Att sköta ärenden elektroniskt och att börja använda den pappersfria tjänsten kostar inget.

Du kan logga in i vår nättjänst med dina bankkoder eller mobil ID.

Så här fungerar den pappersfria tjänsten

När du tagit i bruk den pappersfria tjänsten kan du sköta ärenden datasäkert och smidigt i vår nättjänst. I fortsättningen får du försäkringspapperna i nättjänsten. Om du inte har e-faktura kan du betala försäkringsfakturorna i nättjänsten.

Vi meddelar dig per sms eller e-post om ny försäkringspost som du fått i nättjänsten.

Våra kundrådgivare hjälper dig gärna. Du får hjälp i frågor om både den pappersfria tjänsten och e-faktura. Du hittar kontaktuppgifterna på adressen lahitapiola.fi/kontaktuppgifter.

Tre bra orsaker att börja använda den pappersfria tjänsten

 • Du har alltid tillgång till det elektroniska arkivet med försäkringshandlingar.
 • Du får sms om att det kommit försäkringspost.
 • Du kan sköta ärenden datasäkert och miljövänligt.

Enklast betalar du med e-faktura

När du tagit i bruk den pappersfria tjänsten får du även försäkringsfakturorna i nättjänsten om du inte använder e-faktura. Vi rekommenderar dock e-faktura eftersom det är det enklaste sättet att betala fakturorna.

Såhär tar du i bruk e-faktura

 1. Logga in i vår nättjänst.
 2. Välj Fakturor på framsidan.
 3. Rutan Ta i bruk e-faktura blir synlig.
 4. Välj din bank från listan.
 5. Klicka på Sänd.

Logga in

Tre bra orsaker att använda e-faktura

 • Fakturorna sparas och finns i nätbanken.
 • Mindre besvär med att knappa in uppgifter då de finns färdiga i fakturan.
 • Pengarna försvinner inte okontrollerat från kontot: i nät- eller mobilbanken kan man själv godkänna fakturan eller välja att den betalas automatiskt på förfallodagen.

Vanliga frågor

När du tagit i bruk den pappersfria tjänsten, sparas dina försäkringshandlingar datasäkert i vår nättjänst. Du hittar dina försäkringsuppgifter enkelt oberoende av tid och plats. Du kan sköta dina försäkringsärenden i nättjänsten och där kan du kontakta vår kundtjänst, till exempel via chatten eller genom att skicka ett meddelande. När du loggat in i nättjänsten har du redan identifierat dig vilket gör att du kan sköta ärenden smidigt.


Du kan logga in i nättjänsten uppe till höger på webbplatsen lokaltapiola.fi där du hittar knappen Logga in. Inloggningen i nättjänsten sker med egna bankkoder eller mobil ID.


I nättjänsten kan du själv sköta många olika ärenden som gäller dina försäkringar eller investeringar.

Du kan till exempel göra följande saker:

 • Uppdatera dina kontaktuppgifter
 • Ändra ditt kontonummer
 • Ge marknadsföringstillstånd
 • Begära mer betalningstid för faktura
 • Anmäla en skada
 • Söka ersättning
 • Be om att dina försäkringar ändras
 • Skriva ut försäkringsintyg
 • Ta i bruk e-faktura
 • Sköta dina investeringsärenden.

När du använder den pappersfria tjänsten får du ännu eventuella påminnelsefakturor och uppsägningsbrev i pappersform på posten. Alla annan försäkringspost hittar du i vår nättjänst.


Du kan själv aktivera den pappersfria tjänsten i vår nättjänst. Du kan logga in i tjänsten med dina bankkoder eller med mobil ID. När du loggat in, klickar du på Egna uppgifter uppe till höger. Där kan du välja den pappersfria tjänsten och klicka på knappen Ta i bruk. Du kan även be att personalen i kundtjänsten aktiverar den pappersfria tjänsten för dig.


Vi vill försäkra oss om att våra kunder kan sköta ärenden på ett säkert och tryggt sätt och därmed uppmuntrar vi dig att börja använda den pappersfria tjänsten. När du använder den pappersfria tjänsten får du försäkringsposten datasäkert i vår nättjänst. Du får givetvis försäkringshandlingarna hem per post om du meddelat oss inom en skälig tid att du inte vill använda den pappersfria tjänsten.


Vi skickar sms om att vi övergår till pappersfri tjänst till våra kunder som är 18–70 år gamla. Vi skickar inte sms:et till kunder som har avtal om direktbetalningstjänst.


Vi beklagar om vi i misstag skickat meddelandet till din närstående som står under intressebevakning. Om din närstående fått sms:et kan intressebevakaren kontakta vår kundtjänst och be att kundtjänsten kontrollerar kunduppgifterna och intressebevakningsfullmaktens giltighet.


Du kan logga in i vår nättjänst med dina bankkoder eller med mobil ID. När du loggat in, klickar du på Egna uppgifter uppe till höger. Där kan du välja att sluta använda den pappersfria tjänsten.


Den pappersfria tjänsten kostar inget. När dina försäkringshandlingar och fakturor är i nättjänsten eller när du använder e-faktura, kan du få fakturorna i rentav sex eller tolv betalningsposter. Användningen av den pappersfria tjänsten berättigar inte till rabatter på försäkringar eller till andra förmåner.


Vi meddelar dig per sms om en ny försäkringshandling och faktura som du fått i nättjänsten. Du får i god tid före förfallodagen veta att du har en faktura som måste betalas. Du hittar försäkringsfakturan under Fakturor.


Försäkringshandlingar såsom försäkringsbrev, försäkringsvillkor och annan eventuell information om försäkringar hittar du under Försäkringar.