<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Din livförsäkring

Vad bra att du har skyddat dig själv och dina nära och kära. Denna sida innehåller information om det skydd som livförsäkringar ger samt till dem hörande förmåner. Dessutom hittar du kontaktuppgifterna till vår kundtjänst om du har några andra frågor.

En heltäckande livförsäkring ger mångsidig ekonomisk trygghet

I ditt försäkringsbrev och i LokalTapiolas webbtjänst kan du se vilka skydd som ditt avtal täcker. Du kan kontrollera ditt försäkringsskydd i nättjänsten.

I nättjänsten kan du se försäkringsskyddets storlek, förmåns- och ersättningstagare, försäkringsvillkor samt avtalets betalningsuppgifter. I nättjänsten kan du vid behov byta förmånstagare, göra ändringar gällande fakturering och skicka meddelanden till vår kundtjänst.

 • Vår kundtjänst betjänar dig på nummer 09 453 8000 (mån–fre kl. 8–17, lör kl. 9–15).

 • Vid frågor gällande ansökan om ersättning, hjälper våra specialister dig på nummer 09 453 8000 (mån–fre kl. 9–15).

Beroende på avtal kan livförsäkringen innehålla följande skydd:

Dödsfallsskydd garanterar säkerheten för dina närstående i händelse av din bortgång. Försäkringen hjälper dina närstående att klara sig ekonomiskt tills att det värsta är över. Från försäkringen betalas ersättning om du avlider på grund av sjukdom eller olycksfall. Ersättningen betalas ut till den förmånstagare som du har valt.

Det kan finnas en eller flera förmånstagare. Du kan när som helst byta förmånstagare skriftligen eller i nättjänsten.

Med invaliditetsförsäkring skyddar du din inkomstnivå under sjukskrivning till följd av sjukdom eller olycksfall, vilket kan göra det svårt att klara av vardagliga utgifter.

Du kan ansöka om ersättning när arbetsoförmågan oavbrutet har fortgått längre än självrisktiden. Partiell arbetsoförmåga berättigar inte till ersättning. Du kan kontrollera självrisktiden i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Om du byter jobb eller din inkomst ändras, är det en bra idé att uppdatera dina försäkringsuppgifter.

Engångsersättningen för bestående arbetsförmåga betalas till dig om du helt förlorar din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Med hjälp av ersättningen kan du anpassa ditt liv enligt de nya omständigheterna.

En allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning orsakar extra kostnader och påverkar oundvikligen ens utkomst. Att anpassa livet till förändrade omständigheter kräver också ekonomiska resurser. Engångsersättningen som utbetalas från försäkring vid allvarlig sjukdom kan du använda på det sätt som passar dig bäst. Den stöder dig i omorganiseringen av vardagen och tryggar din utkomst. Du kan även främja din återhämtning med rehabilitering eller möjliggöra en lättare återgång till arbetslivet.

Försäkringen ger ersättning för följande sjukdomar och ingrepp. Läs mer i produktfaktan och villkoren där du hittar de exakta beskrivningarna av ersättningarna och deras begränsningar.

 • De flesta cancerformer

 • Hjärntumör

 • Koronar-bypass genom öppen hjärtoperation

 • Ersättning av aortaklaff med klaffprotes

 • Hjärtinfarkt

 • Njursvikt

 • Organ- eller benmärgstransplantation

 • MS-sjukdom

 • Slaganfall

Fördelar och tjänster för våra ägarkunder

Som kund hos LokalTapiola får du en kundförmån för denna försäkringsperiod , vilken sänker din försäkringspremie. Du kan se förmånens storlek i försäkringsbrevet.

Förmånen som fastställs årligen kan erhållas till dödsfallsförsäkring och försäkring för bestående arbetsoförmåga. Observera att förmånen kan vara densamma under följande försäkringsperiod, dess belopp kan variera eller inte beviljas.

Vi strävar dock efter kontinuitet vad gäller förmånsbeloppet och implementerar en utdelning av överskott till kunderna i enlighet med försäkringsbolagslagens beräkning av det nominella minimikapitalkravet.

Ja, du kan få S-gruppens Bonus för de flesta av våra skade- och livförsäkringar. Dessutom kan du få tillbaka pengar i form av S-gruppens Bonus på upp till 5 % av premierna.

Bra att veta om livförsäkring

När du tecknar livförsäkring väljer du förmånstagare, dvs. den person till vilken ersättningsbeloppet skulle betalas om du avlidit. Det lönar sig att noga fundera över valet av förmånstagare, eftersom försäkringen skyddar honom eller henne och hans eller hennes utkomst. Det kan finnas flera förmånstagare, och om din livssituation förändras är det bra att kontrollera att förmånstagaren fortfarande är uppdaterad.

Om du inte har angivit någon förmånstagare, betalas ersättningen till dina närstående. Om du vill att ersättningen betalas till din sambo, måste hen anges separat som förmånstagare, eftersom en sambo vanligen inte omfattas av förmånstagarförordnandet ”närstående”. Läs mer om val av förmånstagare i anvisningarna (pdf).

Om du vill ändra förmånstagarförordnandet, ska du anmäla ändringen skriftligen till LokalTapiola.

Då och då är det bra att kontrollera att försäkringen motsvarar din livssituation; Uppfyller försäkringen dina behov och är förmånstagarens avsättning uppdaterad?

Typiska skäl för att kontrollera försäkringsskyddet är till exempel byte av familjesituation eller låntagande. Om du är osäker på om din täckning är uppdaterad hjälper vi dig gärna genom att ringa 09 453 8000. Du kan också skicka ett meddelande till oss via e-tjänsten.

Om du vill höja ersättningsbeloppet förutsätter ändringen att det inte har skett betydande förändringar i ditt hälsotillstånd. Därför ska du då fylla i en ny hälsodeklaration.

Via nättjänsten hittar du noggrannare uppgifter om din försäkring, du ser dina försäkringsuppgifter och kan enkelt uträtta ärenden. Du kan se fakturor och sköta faktureringsärenden, exempelvis senarelägga förfallodagen. Du kan också ändra antalet betalningsrater och försäkringens förmånstagare.

 1. 1.

  Logga in i nättjänsten för personkunder.

 2. 2.

  Gå till fliken Försäkringar.

 3. 3.

  Vid din livförsäkring, klicka på Läs mer.

Ta också i bruk den pappersfria servicen. När du tar i bruk den pappersfria servicen i vår nättjänst hittar du alla dina försäkringshandlingar på ett och samma ställe.

Så här börjar du använda den papperslösa servicen

 1. 1.

  Logga in i nättjänsten med dina bankkoder.

 2. 2.

  Använd dina nätbankskoder eller mobilt ID.

 3. 3.

  Välj Egna uppgifter och Samtycken.

 4. 4.

  Aktivera den pappersfria servicen

 5. 5.

  Kontrollera att din e-postadress och ditt telefonnummer är aktuella.

Kontrollera att du har samtyckt till marknadsföring – då är du bland de första att få höra om våra produkter och tjänster.

Vi skickar alltid fakturan minst en månad före förfallodagen till valfri kanal. Genom att betala din faktura senast på förfallodagen säkerställer du att ditt försäkringsskydd förblir giltigt och du slipper extra kostnader. Du kan enkelt ändra betalningsraternas storlek i nättjänsten och ändringen träder i kraft från och med följande försäkringsperiod

Om du vill ta emot din faktura som e-faktura, ingå ett e-fakturaavtal i din nätbank och välj LokalTapiola-gruppen som fakturautställare.

Du kan beställa ett e-fakturaförslag via vår nättjänst till OP:s och Nordeas mobilbank.

 1. 1.

  Logga in i nättjänsten

 2. 2.

  Välj Fakturor

 3. 3.

  Aktivera e-faktura

Vi skickar ett eller flera e-fakturaförslag med färdiga uppgifter om faktureraren till dig. Kom ihåg att godkänna förslaget eller förslagen i din nätbank.

Ansök om ersättning eller anmäl skada:

Beskattningen har presenteras i huvuddrag såsom den gäller 1.1.2024. Observera att beskattningen kan ändras i framtiden.

En ersättning som betalas till nära anhöriga är i sin helhet underkastad arvsskatt. Om dödsfallsersättningen betalas till andra än nära anhöriga, utgör de utbetalda ersättningarna i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst. Kapitalinkomstskatten är 30 procent till den del som inkomsterna underställda kapitalinkomstskatt är högst 30 000 euro per år. Till den del kapitalinkomsterna överstiger 30 000 euro är kapitalinkomstskatten 34 procent. Nära anhöriga är make/maka, arvtagare i direkt upp- eller nedstigande led (barn, barnbarn och föräldrar), adoptivbarn och deras bröstarvingar samt fosterbarn och makens/makans barn. I beskattningen anses som nära anhörig även sambo när de sammanboende har ett gemensamt hushåll och har eller har haft ett gemensamt barn eller har tidigare varit gifta med varandra.

Dessa engångsersättningar är skattefria för den försäkrade.

Dagersättning som utbetalas på basis av försäkring för arbetsoförmåga är skattepliktig förvärvsinkomst för den försäkrade.

Som försäkringstagare kan du när som helst skriftligt säga upp försäkringsavtalet. Om du inte fastställt en senare tidpunkt för upphö- randet, upphör avtalet när den skriftliga upp- sägningsanmälan getts eller sänts till LokalTapi- ola.

Tänk på att för en ny försäkring behöver vi en utredning av ditt hälsotillstånd.

Tjänsteleverantörer

Livförsäkringen beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.