Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Om du eller din närstående blir sjuk

Det finns många sätt att förbereda sig för sjukdom. Från sjukkostnadsförsäkringen ersätter vi vårdkostnaderna enligt det skydd du har valt.

Observera detta

Du kan söka ersättning för vårdkostnader din sjukdom orsakat utifrån vårdskyddet vid sjukdom i Hälsoförsäkringen (Vårdskydd vid sjukdom, Reducerat vårdskydd vid sjukdom) eller LokalTapiola Livbolags sjukkostnadsförsäkring.

Välj nedan på basis av vilken försäkring du ansöker om ersättning. Du kan kontrollera ditt försäkringsskydd i försäkringsbrevet eller i vår nättjänst.

Gör så här

 1. 1. Ansök om ersättning för redan uppkomna kostnader

  Om sjukdomen redan orsakat vårdkostnader kan du ansöka om ersättning för dem i vår nättjänst. Ta fram dina kvitton färdigt för att underlätta ansökan om ersättning. Vänligen skicka in kvitton endast om vi begär dem från dig.

  Om du kan få FPA-ersättning för läkemedel eller läkarbesök ska du först ansöka om ersättning från FPA.

  Logga in på nättjänsten

 2. 2. Sök direktfaktureringstillstånd

  Med direktfaktureringstillstånd får du snabbt och smidigt vård. Beroende på dina besvär, rekommenderar vi en lämplig hälsovårdspartner, och du kan beställa tid i partnerns tidsbeställningstjänst. Direktfaktureringstillstånd kan du söka i vår nättjänst.

Vanliga frågor

Från hälsoförsäkringens Vårdskydd vid sjukdom ersätter vi undersökningar som ordinerats och utförts i Finland samt behandling. Du kan ansöka om ersättning till exempel för följande kostnader:

 • poliklinikavgifter

 • sjukhusets vårddagsavgifter

 • hälsocentralavgifter

 • läkararvoden på en privat läkarcentral

 • läkarens distansmottagningar

 • läkemedel som ordinerats av en läkare

 • undersökningar och behandling som ordinerats av läkare

 • akuta sjukhustransporter av förstahjälpsnatur med ambulans

 • kostnader för psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering, ergo- eller talterapi eller näringsterapi högst fem gånger under försäkringens giltighetstid.

En betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning, till exempel en magnetundersökning eller operation. Vi kan bevilja en betalningsförbindelse till våra hälsopartner. Observera att din försäkring måste vara giltig när kostnaderna uppstår.

 • Vi behandlar betalningsförbindelsen utgående från ett utlåtande som läkaren eller du själv har skickat oss.

 • Vid behov ber vi dig om ytterligare information för att behandla betalningsförbindelsen.

 • Du kommer att informeras om beslutet som gäller betalningsförbindelsen inom några vardagar.

 • När du får kännedom om en beviljad betalningsförbindelse, betalar du själv endast en eventuell självriskandel direkt till vår hälsosamarbetspartner. Vår partner skickar slutfakturan direkt till oss.

När du sök direktfaktureringstillstånd i vår nättjänst kan du eventuellt få ett direktfaktureringstillstånd för ett enskilt läkarbesök på förhand, om din självriskandel för kalenderåret redan har beaktats. I dessa fall fakturerar vår hälsopartner oss direkt..

Du kan ansöka om ersättning från hälsoförsäkringen i vår nättjänst. Observera att när det gäller minderåriga barn kan ersättning endast sökas av vårdnadshavaren.

Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan myndig person att sköta försäkrings- och skadeärenden för din räkning. Då kan den befullmäktigade handla på dina vägnar i vår nättjänst.

Därefter kan den befullmäktigade göra bland annat en skadeanmälan för din räkning och ansöka om ersättning för kostnaderna i vår nättjänst.

Om det rör sig om ett minderårigt barn kan den befullmäktigade (barnets vårdnadshavare) ansöka om ersättning också i vår nättjänst. Om den befullmäktigade inte är barnets vårdnadshavare kan ersättning sökas per telefon eller på kontoret.

Om försäkringstagaren för ett minderårigt barn är någon annan än barnets vårdnadshavare, kan försäkringstagaren befullmäktiga vårdnadshavaren att ansöka om ersättning i nättjänsten.

Föräldrar eller andra vårdnadshavare har rätt att sköta barnets försäkrings- och ersättningsärenden samt få information om dem tills barnet fyller 18 år. Därefter kan den försäkrade ge en fullmakt för hantering av försäkrings- och skadeärenden till försäkringstagaren eller någon annan myndig person enligt eget val.

Du kan ge en fullmakt i vår nättjänst eller på plats på vårt kontor.

Gör så här

 1. 1. Sök direktfaktureringstillstånd

  Med direktfaktureringstillstånd får du snabbt vård utan att du behöver använda egna pengar. Beroende på dina besvär, rekommenderar vi en lämplig hälsovårdspartner, och du kan beställa tid i partnerns tidsbeställningstjänst. Direktfaktureringstillstånd kan du söka i vår nättjänst.

 2. 2. Ansök om ersättning för redan uppkomna kostnader

  Om sjukdomen redan orsakat vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården, kan du ansöka om ersättning för dem i vår nättjänst.

  Ta fram dina kvitton färdigt för att underlätta ansökan om ersättning. Vänligen skicka in kvitton endast om vi begär dem från dig.

  Logga in på nättjänsten

Vanliga frågor

Reducerat vårdskydd vid sjukdom som ingår i Hälsoförsäkringen ersätter undersökning och vård som ordinerats och getts i Finland. Vi ersätter mottagningsbesök hos en allmänläkare hos våra hälsovårdspartner samt vård allmänläkaren ordinerat och gett.

Som vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården kan vi ersätta poliklinik- och hälsocentralavgifter, som inkluderar operationer, endoskopier och andra ingrepp. Dessutom ersätter vi sjukhusets vårddagsavgifter för högst fem dagar under ett kalenderår.

När du söker direktfaktureringstillstånd i vår nättjänst, kan du på förhand få direktfaktureringstillstånd för ett enskilt läkarbesök. Då kommer vår hälsovårdspartner att fakturera oss direkt.

Vi beviljar inte betalningsförbindelser från Reducerat vårdskydd vid sjukdom. Om du insjuknar kan du däremot söka direktfaktureringstillstånd i vår nättjänst.

Du kan ansöka om ersättning från hälsoförsäkringens Reducerat vårdskydd vid sjukdom i nättjänsten för sådana läkarbesök som du har fått hänvisning till från oss, samt för kostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Du kan ansöka om ersättning via vår nättjänst. Observera att endast vårdnadshavare kan ansöka om ersättning till ett minderårigt barn.

Gör så här

 1. 1. Ansök om ersättning

  Om sjukdomen redan orsakat vårdkostnader kan du ansöka om ersättning för dem i vår nättjänst. Genom att ta fram dina kvitton färdigt underlättar du ansökningen om ersättning. Vänligen skicka in kvitton endast om vi begär dem från dig.

  Logga in på nättjänsten

 2. 2. Sök direktfaktureringstillstånd

  Sök direktfaktureringstillstånd i vår nättjänst om du har en hälsoförsäkring. Då får du smidigt vård för dina besvär hos vår hälsovårdspartner.Vanliga frågor

Från livförsäkringsbolagets sjukkostnadsförsäkring ersätter vi undersökningar och behandlingar som ordinerats och utförts i Finland. Du kan ansöka om ersättning för bland annat följande kostnader:

 • läkararvoden på en privat läkarcentral

 • läkarens distansmottagningar

 • undersökningar och behandling som ordinerats av läkare

 • poliklinikavgifter

 • sjukhusets vårddagsavgifter

 • hälsocentralavgifter.

En betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning, till exempel en magnetundersökning eller operation. Vi kan bevilja en betalningsförbindelse till våra hälsosamarbetspartner.

 • Observera att din försäkring måste vara giltig när kostnaderna uppstår.

 • Vi behandlar betalningsförbindelsen utgående från ett utlåtande som läkaren eller du själv har skickat oss.

 • Vid behov ber vi dig om ytterligare information för att behandla betalningsförbindelsen.

 • Du kommer att informeras om beslutet för betalningsförbindelsen.

När du har fått kännedom om en beviljad betalningsförbindelse, betalar du själv endast en eventuell självriskandel direkt till vår hälsosamarbetspartner. Vår partner skickar slutfakturan direkt till oss.

När du använder HälsoHjälpen kan du eventuellt få ett direktfaktureringstillstånd för ett enskilt läkarbesök på förhand. Om din försäkring har en självrisk, observera att självrisken under innevarande kalenderår ska ha dragits av en gång via den elektroniska ersättningstjänsten. I dessa fall fakturerar vår hälsopartner oss direkt.

Olycksfall eller sjukdom under resa i Finland eller utomlands

Om olycksfallet eller sjukdomen har inträffat under en resa i Finland (mer än 50 km hemifrån) eller utomlands, läs anvisningarna via länken nedan.

Se anvisningar