<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Om du eller din närstående blir sjuk

Det finns många sätt att förbereda sig för sjukdom. Från sjukkostnadsförsäkringen ersätter vi vårdkostnaderna enligt det skydd du har valt.

Observera detta

Du kan ansöka om ersättning för de sjukvårdskostnader som din sjukdom har orsakat från vårdskyddet vid sjukdom i LokalTapiolas Sjukkostnadsförsäkring (Vårdskydd vid sjukdom, Reducerat vårdskydd vid sjukdom, Distansvårdskydd) eller från LokalTapiola Livbolags sjukkostnadsförsäkring).

Välj nedan på basis av vilken försäkring du ansöker om ersättning. Du kan kontrollera ditt försäkringsskydd i försäkringsbrevet eller i vår nättjänst .

Gör så här

 1. 1. Ansök om ersättning för redan uppkomna kostnader

  Om sjukdomen redan orsakat vårdkostnader kan du ansöka om ersättning för dem i vår nättjänst. Ta fram dina kvitton färdigt för att underlätta ansökan om ersättning. Vänligen skicka in kvitton endast om vi begär dem från dig.

  Om du kan få FPA-ersättning för läkemedel eller läkarbesök ska du först ansöka om ersättning från FPA.

 2. 2. Kontakta HälsoHjälpen

  Du kan kontakta HälsoHjälpen via mobilapplikationen. Sjukskötare och läkare hjälper dig varje dag kl. 7–23.

  Du kan ladda ner HälsoHjälpen avgiftsfritt från App Store eller Google Play Store .

  I de flesta fall kan läkarna kartlägga, ge råd om och behandla ditt besvär och dina symtom på distans, varvid du slipper onödiga besök och även underlättar din vardag. Vid behov bokas du en läkartid hos någon av våra samarbetspartner.

  Vi förnyar HälsoHjälpen. Vi kommer att lansera den nya tjänsten i början av 2024.

Vanliga frågor

Från hälsoförsäkringens Vårdskydd vid sjukdom ersätter vi undersökningar som ordinerats och utförts i Finland samt behandling. Du kan ansöka om ersättning till exempel för följande kostnader:

 • poliklinikavgifter

 • sjukhusets vårddagsavgifter

 • hälsocentralavgifter

 • läkararvoden på en privat läkarcentral

 • läkarens distansmottagningar

 • läkemedel som ordinerats av en läkare

 • undersökningar och behandling som ordinerats av läkare

 • akuta sjukhustransporter av förstahjälpsnatur med ambulans

 • kostnader för psykoterapi, neuropsykologisk rehabilitering, ergo- eller talterapi eller näringsterapi högst fem gånger under försäkringens giltighetstid.

En betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning, till exempel en magnetundersökning eller operation. Vi kan bevilja en betalningsförbindelse till våra hälsopartner. Observera att din försäkring måste vara giltig när kostnaderna uppstår.

 • Vi behandlar betalningsförbindelsen utgående från ett utlåtande som läkaren eller du själv har skickat oss.

 • Vid behov ber vi dig om ytterligare information för att behandla betalningsförbindelsen.

 • Du kommer att informeras om beslutet som gäller betalningsförbindelsen inom några vardagar.

 • När du får kännedom om en beviljad betalningsförbindelse, betalar du själv endast en eventuell självriskandel direkt till vår hälsosamarbetspartner. Vår partner skickar slutfakturan direkt till oss.

När du använder tjänsten HälsoHjälpen kan du eventuellt få ett direktfaktureringstillstånd för ett enskilt läkarbesök på förhand, om din självriskandel för kalenderåret redan har beaktats. I dessa fall fakturerar vår hälsopartner oss direkt..

Du kan ansöka om ersättning från hälsoförsäkringen i vår nättjänst. Observera att när det gäller minderåriga barn kan ersättning endast sökas av vårdnadshavaren.

Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan myndig person att sköta försäkrings- och skadeärenden för din räkning. Då kan den befullmäktigade handla på dina vägnar i vår nättjänst.

Därefter kan den befullmäktigade göra bland annat en skadeanmälan för din räkning och ansöka om ersättning för kostnaderna i vår nättjänst.

Om det rör sig om ett minderårigt barn kan den befullmäktigade (barnets vårdnadshavare) ansöka om ersättning också i vår nättjänst. Om den befullmäktigade inte är barnets vårdnadshavare kan ersättning sökas per telefon eller på kontoret.

Om försäkringstagaren för ett minderårigt barn är någon annan än barnets vårdnadshavare, kan försäkringstagaren befullmäktiga vårdnadshavaren att ansöka om ersättning i nättjänsten.

Föräldrar eller andra vårdnadshavare har rätt att sköta barnets försäkrings- och ersättningsärenden samt få information om dem tills barnet fyller 18 år. Därefter kan den försäkrade ge en fullmakt för hantering av försäkrings- och skadeärenden till försäkringstagaren eller någon annan myndig person enligt eget val.

Du kan ge en fullmakt i vår nättjänst eller på plats på vårt kontor.

Gör så här

 1. 1. Kontakta HälsoHjälpen

  Du kan kontakta HälsoHjälpen via mobilapplikationen. Sjukskötare och läkare hjälper dig varje dag kl. 7.00–23.00.

  Du kan ladda ner HälsoHjälpen avgiftsfritt från App Store eller Google Play Store .

  I de flesta fall kan läkarna kartlägga, ge råd om och behandla ditt besvär och dina symtom på distans, varvid du slipper onödiga besök och även underlättar din vardag. Vid behov bokas en läkartid åt dig hos vår hälsopartner.

  Vi förnyar HälsoHjälpen. Vi kommer att lansera den nya tjänsten i början av 2024.

 2. 2. Ansök om ersättning för redan uppkomna kostnader

  Om sjukdomen redan orsakat vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården, kan du ansöka om ersättning för dem i vår nättjänst.

  Ta fram dina kvitton färdigt för att underlätta ansökan om ersättning. Vänligen skicka in kvitton endast om vi begär dem från dig.

Vanliga frågor

Från Hälsoförsäkringens Reducerat vårdskydd vid sjukdom ersätter vi undersökningar och behandlingar som ordinerats och utförts i Finland. Vi ersätter mottagningsbesök hos allmänläkare hos vår samarbetspartner samt behandlingar som ordinerats och getts av en allmänläkare som HälsoHjälpen har hänvisat till.

Som vårdkostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården kan vi ersätta poliklinik- och hälsocentralavgifter, som inkluderar operationer, endoskopier och andra ingrepp. Dessutom ersätter vi sjukhusets vårddagsavgifter för högst fem dagar under ett kalenderår.

För hälsoförsäkringens Reducerat vårdskydd vid sjukdom får du råd och handledning i HälsoHjälpen. Vi ger inga separata betalningsförbindelser från denna försäkring. Om du insjuknar kan du via HälsoHjälpen däremot få hänvisning till en av våra hälsosamarbetspartner.

När du använder HälsoHjälpen kan du få ett direktfaktureringstillstånd för ett enskilt läkarbesök på förhand, om du har debiterats självrisken för försäkringen. Då kommer vår samarbetspartner att fakturera oss direkt för ditt besök.

Du kan ansöka om ersättning från hälsoförsäkringens Reducerat vårdskydd vid sjukdom i nättjänsten för sådana läkarbesök som du har fått hänvisning till från HälsoHjälpen, samt för kostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Du kan ansöka om ersättning via vår nättjänst . Observera att endast vårdnadshavare kan ansöka om ersättning till ett minderårigt barn.

Gör så här

Du kan kontakta HälsoHjälpen via mobilapplikationen. Sjukskötare och läkare hjälper dig varje dag kl. 7.00–23.00.

Du kan ladda ner HälsoHjälpen avgiftsfritt från App Store eller Google Play Store .

I de flesta fall kan läkarna kartlägga, ge råd om och behandla ditt besvär och dina symtom på distans, varvid du slipper onödiga besök och även underlättar din vardag. Vid behov bokas en läkartid åt dig hos vår hälsopartner.

Vi förnyar HälsoHjälpen. Vi kommer att lansera den nya tjänsten i början av 2024.

Vanliga frågor

Från hälsoförsäkringens Distansvårdskydd ersätter vi vårdbedömningar och hälsorådgivning som getts av en sjukskötare på distans samt kostnader för en allmänläkares distansmottagning i HälsoHjälpens chattjänst.

Du behöver inte själv betala distansmottagningsbesöket, utan vår hälsosamarbetspartner fakturerar oss direkt för distansmottagningen.

Vi kan inte bevilja betalningsförbindelse eller direktfaktureringstillstånd från hälsoförsäkringens Distansvårdskydd. I stället kan du hantera dina ärenden på distansmottagningen i Hälsohjälpen.

Du kan skicka ett meddelande via chatten i HälsoHjälpen eller i vår nättjänst.

Gör så här

 1. 1. Ansök om ersättning

  Om sjukdomen redan orsakat vårdkostnader kan du ansöka om ersättning för dem i vår nättjänst. Genom att ta fram dina kvitton färdigt underlättar du ansökningen om ersättning. Vänligen skicka in kvitton endast om vi begär dem från dig.

 2. 2. Kontakta HälsoHjälpen

  Du kan kontakta HälsoHjälpen via mobilapplikationen. Sjukskötare och läkare hjälper dig varje dag kl. 7.00–23.00.

  Du kan ladda ner HälsoHjälpen avgiftsfritt från App Store eller Google Play Store .

  I de flesta fall kan läkarna kartlägga, ge råd om och behandla ditt besvär och dina symtom på distans, varvid du slipper onödiga besök och även underlättar din vardag. Vid behov bokas en läkartid åt dig hos vår hälsopartner.  Vi förnyar HälsoHjälpen. Vi kommer att lansera den nya tjänsten i början av 2024.

Vanliga frågor

Från livförsäkringsbolagets sjukkostnadsförsäkring ersätter vi undersökningar och behandlingar som ordinerats och utförts i Finland. Du kan ansöka om ersättning för bland annat följande kostnader:

 • läkararvoden på en privat läkarcentral

 • läkarens distansmottagningar

 • undersökningar och behandling som ordinerats av läkare

 • poliklinikavgifter

 • sjukhusets vårddagsavgifter

 • hälsocentralavgifter.

En betalningsförbindelse är ett förhandsbeslut om ersättning för ett enskilt ingrepp eller en enskild undersökning, till exempel en magnetundersökning eller operation. Vi kan bevilja en betalningsförbindelse till våra hälsosamarbetspartner.

 • Observera att din försäkring måste vara giltig när kostnaderna uppstår.

 • Vi behandlar betalningsförbindelsen utgående från ett utlåtande som läkaren eller du själv har skickat oss.

 • Vid behov ber vi dig om ytterligare information för att behandla betalningsförbindelsen.

 • Du kommer att informeras om beslutet för betalningsförbindelsen.

När du har fått kännedom om en beviljad betalningsförbindelse, betalar du själv endast en eventuell självriskandel direkt till vår hälsosamarbetspartner. Vår partner skickar slutfakturan direkt till oss.

När du använder HälsoHjälpen kan du eventuellt få ett direktfaktureringstillstånd för ett enskilt läkarbesök på förhand. Om din försäkring har en självrisk, observera att självrisken under innevarande kalenderår ska ha dragits av en gång via den elektroniska ersättningstjänsten. I dessa fall fakturerar vår hälsopartner oss direkt.

Olycksfall eller sjukdom under resa i Finland eller utomlands

Om olycksfallet eller sjukdomen har inträffat under en resa i Finland (mer än 50 km hemifrån) eller utomlands, läs anvisningarna via länken nedan.