<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Försäkring för släpvagn

Släpvagnar och andra släpanordningar måste ha minst lagstadgad trafikförsäkring. Dessutom rekommenderas du teckna en frivillig kaskoförsäkring för skadesituationer. Från Delkasko ersätts till exempel älgskador och skadegörelse på samt stöld av släpvagnen. Omfattande kasko täcker dessutom skador orsakade av kollisioner och naturfenomen.

Finlands populäraste bilförsäkring. Traficom: Registreringsstatistik för fordon.

Kaskoförsäkring enligt dina behov.

Förmånligare premier om du koncentrerar dina försäkringar till oss.

Det enda bolaget i Finland som ger S-gruppens Bonus för Försäkring för släpvagn och andra släpanordningar.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Larmtjänst 24 h vid reseskador utomlands samt trafik- och hemskador +358 800 0 4531

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.