Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Laddning av elbil

Antalet laddbara elbilar har ökat rejält under de senaste åren allt fler överväger att köpa en elbil. Många har dock frågor kring elpriset, att ladda hemma och hur nätverket av laddningsstationer kommer att utvecklas. Läs våra tips om att ladda säkert hemma och på stugan.

Hur laddar jag elbilen hemma?

Före du köper en el- eller hybridbil lönar det sig att fundera på var du kan ladda den för att få en smidig vardag. Det enklaste sättet att ladda elbilen är hemma. Du kan ladda en el- eller hybridbil hemma på ett antal olika sätt:

Laddning via ett vanligt hushållsuttag (s.k. Schuko) eller uttag för kraftström:

 • Med Schuko-laddningskabeln som följer med bilen kan du ladda bilen långsamt. Rekommendationen är dock att använda vanliga hushållsuttag endast vid tillfällig laddning och att elströmmen begränsas till 8 ampere. Att ladda via uttag för kraftström kräver att du har en laddningskabel som lämpar sig för det.

 • Om du väljer att ladda bilen via hushållsuttag eller uttag för kraftström, lönar det sig att anlita en expert att kontrollera skicket på den elektriska utrustningen före du börjar ladda.

Laddning med en separat fast installerad laddningsapparat:

 • Separata fast installerade laddningsapparater har planerats uttryckligen för att ladda elbilar och är därmed en säker och hållbar lösning. Med en laddningsapparat kan du även ladda elbilen snabbare.

 • Vad kostar en laddningspunkt för elbilar? Laddningsapparaterna kostar vanligtvis cirka 1 000–2 500 euro inklusive installation.

Tips om hur du laddar el- eller hybridbilen säkert

Före du laddar el- eller hybridbilen är det viktigt att se till att laddningen kan ske säkert.

 • Kontrollera att elanslutningen i byggnaden räcker till och att elsystemet är i skick före du laddar bilen. Du kan anlita en expert att gå igenom helheten.

 • Om du inte använder en laddningsapparat utan laddar via ett Schuko-uttag eller ett uttag för kraftström, ska du kontrollera att uttaget är i skick. Det finns risk för överhettning och kortslutningar om ledningar, anslutningar eller uttag belastas för mycket eller för länge. Kontrollera även att felströmsbrytaren och säkringarna fungerar.

 • Med bilen följer ofta en laddare som biltillverkaren lagt med och det lönar sig att använda den. Om du ändå bestämmer dig för att använda en annan laddare, se till at den passar till bilen och är säker. Läs instruktionerna om apparaten noggrant och för den på service om du märker att den inte är i skick.

 • Använd aldrig skarvsladd när du laddar. Du ska heller aldrig ladda med en sladd som du dragit ut genom dörren eller fönstret och kopplat till ett eluttag inomhus.

 • Se till att stöda laddningskabeln om den hänger i luften. Laddningskabeln går lätt sönder av sin egen tyngd.

 • En fungerande brandvarnare är viktig om du laddar bilen i garaget. Sluta genast ladda om uttaget eller laddaren blir het eller om säkringen går. Anlita då en expert att kontrollera elapparaturen.

Ersätter försäkringen skador på laddningsapparater?

 • Laddningsstationer som används till att ladda elbilar ingår i hem- eller fastighetsförsäkringen och skador på dem ersätts enligt omfattningen på försäkringsskyddet.

 • Vanligtvis är det bostadsaktiebolaget som låter installera och äger laddningspunkterna för elbilar. Då är det bostadsaktiebolaget som ansvarar för underhållet av dem och de ingår i bostadsaktiebolagets fastighetsförsäkring.

 • Om aktieägaren låter installera en hemladdningsstation och ansvarar för dess underhåll, ingår laddningsapparaten i aktieägarens hemförsäkring.

 • Fast installerade laddningsapparater i egnahemshus ingår i hemförsäkringen. Separata laddningsapparater ingår däremot i kaskoförsäkringen.

 • Vi förutsätter att laddningsapparaten, före laddningen påbörjas, genomgått en kontroll att den lämpa sig för laddning av bilar och att den underhålls regelbundet. På det sättet går det att förebygga brandskador.

 • Om du kör med en el- eller hybridbil och batteriet töms mitt under körningen, ersätter bilräddningsförsäkringen som ingår i kaskoförsäkringen för personbilar bogseringen av bilen till närmaste laddningsstation.

Läs mer om försäkring för elbil.

Vad kostar det att ladda en elbil?

 • På lång sikt lönar det sig att skaffa en hemladdningspunkt eftersom det är enklare och billigare att ladda bilen med en sådan. Elpriset har förstås stor betydelse för vad det kostar att ladda bilen. Kostnaderna beror på vad du har för elavtal men de varierar även enligt årstiden.

 • Priserna som debiteras på laddningsstationerna varierar beroende på platsen. Vissa laddningsstationer debiterar per laddad kilowattimme, vissa per laddningsminut. I genomsnitt är priset på laddningen några cent per laddad kilowattimme. Ju snabbare laddare, desto mer kostar laddningen.