Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Elbilsförsäkring

Med LokalTapiolas elbilsförsäkring försäkrar du din hybridbil eller helelektriska bil. Elbilsförsäkringen omfattar en kasko- och trafikförsäkring. Beräkna priset på din elbilsförsäkring med räknaren och välj den bästa försäkringen för din bil:

Försäkringen täcker alltid elbilens batteri och laddningskablar.

Bilräddningsförsäkringen som ingår i LokalTapiolas kaskoförsäkringar för personbilar ersätter bogsering av elbilen till närmaste laddningspunkt om batteriet har laddat ur.

Teckna Finlands populäraste bilförsäkring till din elbil bekvämt på webben.

Du får också S-gruppens Bonus för din elbilsförsäkring.

Det här täcker elbilsförsäkringen

Lyxkasko Omfattande kasko Baskasko Delkasko

Med Omfattande försäkring för ersättande bil får du tillgång till en ersättande bil medan din egen bil repareras på grund av ett tekniskt fel som avbrutit resan eller en kaskoskada som försäkringen täcker. Som ersättande bil ersätts en motsvarande personbil i högst C-storleksklass eller en paketbil på högst 9 m3.

Ingår i försäkringen

Parkeringsförsäkringen ersätter skador som av okänd anledning orsakats din parkerade bil av ett annat motorfordon.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Glasförsäkringen ersätter skador som orsakas av ett direkt slag utifrån mot bilrutan. Till exempel att en sten slungas mot vindrutan och slår sönder den.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Valfri för personbil

Från inlösningsförmånen betalas tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde när förutsättningarna för ersättningen uppfylls.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Bonusskyddet försäkrar att bonusarna inte sjunker, även om en kollision skulle inträffa. Du tjänar bonusskydd med skadefri körning.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Naturskadeförsäkringen ersätter om en storm fäller ett träd över ett fordon, hagel skadar fordonets utsida eller när en höjning av flodvatten eller ett föremål som en storm lösgjort orsakar skada på ett stillastående fordon.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Ersättning betalas från djurkollisionsförsäkringen om fordonet kolliderar med ett annat djur än ett hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet kolliderar med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Brandförsäkringen ersätter skador som orsakats av eld som kommit lös eller direkt blixtnedslag som träffat bilen.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Stöldförsäkringen ersätter fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låst utrymme. Stöld ska alltid polisanmälas.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Skadegörelseförsäkringen ersätter skador till följd av avsiktlig skadegörelse. Skadegörelse ska polisanmälas. Skadegörelseförsäkringen ersätter inte skador som orsakats med annat fordon.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Ansvarsförsäkring utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om fordonets ägare, innehavare eller förare i utlandet måste ersätta annan part en sak- eller personskada som orsakats i trafiken, kan ersättning sökas med stöd av Ansvarsförsäkring utomlands.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Rättsskyddsförsäkring ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden som ansluter sig till ägande, framförande eller innehav av fordon.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Bilräddningsförsäkringen ersätter kostnader som orsakats av att resan avbryts. Ersättning betalas om fordonet t.ex. drabbas av ett tekniskt fel. Ersättningsbara kostnader är bl.a. att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad samt resekostnader hem.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Finansieringsförsäkring inkluderas i kasko, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Från finansieringsförsäkringen kan ersättas förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare om ersättningen i annat fall skulle förvägras eller jämkas.

Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen Ingår i försäkringen

Från kostnadsskyddet betalas 20 euro per dag under högst 14 dagar. Denna summa är avsedd att täcka kostnader som orsakas av en kaskoskada såsom telefonkostnader eller resekostnader för kollektivtrafik.

Valfritt

Valfritt

Valfritt

Avbrottsförsäkringen betalar ersättning för den tid då fordonet är på verkstad till följd av en skada som ersätts med stöd av kollisions-, älgskade-, naturskade-, brand-, skadegörelse- eller stöldförsäkringen.

Ingår inte i försäkringen

Valfritt

Ingår inte i försäkringen

Det här ska du tänka på när du försäkrar en elbil

I LokalTapiolas bilförsäkring beaktas behoven hos elbilsförarna. Batteriet är den enskilt dyraste delen i en elbil. Utrustningen i el- och hybridbilar omfattar även laddningskablar. Ibland kan det hända att batteriet i en elbil tar slut. Bilräddningsförsäkringen för personbilar som ingår i LokalTapiolas kaskoförsäkringar ersätter bogsering av elbilen till närmaste laddningspunkt.

Laddning av elbil hemma och hemförsäkring

Det har blivit allt vanligare med laddningsstation för elbilar både i egnahemshus och bostadsaktiebolag. Hemladdningsstationer för laddning av elbilar omfattas av LokalTapiolas hemförsäkring.

Produktfakta och försäkringsvillkor

Du hittar produktfakta och försäkringsvillkor för försäkringen nedan. Läs dem noggrant; de innehåller information bland annat om vad försäkringen omfattar och vad den inte omfattar.

Produktfakta (pdf)

Faktablad för kaskoförsäkring (pdf)

Faktablad för trafikförsäkring (pdf)

Kaskoförsäkringsvillkor (pdf)

Trafikförsäkringsvillkor (pdf)

Pris på elbilsförsäkringen

Priset på elbilsförsäkringen påverkas av omfattningen av det valda försäkringsskyddet samt själva bilen och föraren. Dessutom påverkas priset till exempel av bilmärke och -modell samt försäkringstagarens ålder och hemvist. Även din ackumulerade bilförsäkringsbonus påverkar premierna för elbilen.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Larmtjänsten hjälper 24/7 Då du behöver rådgivning i försäkringsärenden gällande trafik- eller reseskador, vänligen kontakta oss på numret +358 800 04531 .

Du tjänar på att bli helkund hos oss!

Du kan få 8 %, 13 % eller till och med 17 % rabatt på dina premier och placeringsprodukter när du använder våra tjänster inom flera delområden.