Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Årsmeddelande

Försäkringarna utvecklas och ibland kan ersättningsbarheten ändra avsevärt. Den främsta orsaken till prisändringar är den allmänna prisnivån eller ändringar i skadeutvecklingen. På denna sida redogör vi för aktuella ändringar och varför de gjorts.

Årsmeddelande

Ändringarna träder i kraft

Ändringarna träder i kraft fr.o.m. början av försäkringsperioden. Genom att betala premien godkänner du ändringarna och säkerställer att försäkringsskyddet fortsätter gälla. Du har även rätt att skriftligen säga upp försäkringen. Om uppsägning av trafikförsäkringen redogörs noggrannare i trafikförsäkringsvillkoren (11.1).

Anmälningar

Kom ihåg att omedelbart anmäla eventuella skaderiskökande ändringar i omständigheterna, dock senast inom en månad efter att du fått detta årsmeddelande. Anmälan krävs t.ex. när bosättningsorten ändrar, vid renovering, reparation eller utbyggnad av försäkringsobjekt i skadeförsäkring eller när användningsändamålet ändrar, i djurförsäkringar när värdet av djuret ändras, i personförsäkring när annat försäkringsskydd upphör.

Försäkringspremieskatt

Premien inkluderar premieskatt. Premieskatten har stigit 1.9.2024 från 24 procent till 25,5 procent.

LokalTapiolas Egenförmån belönar för koncentrering

Egenförmånen belönar dig för koncentrering av ärenden till LokalTapiola. Bekanta dig med Egenförmånen.

S-gruppens Bonus för försäkringspremier

Kom ihåg att du kan få S-gruppens Bonus för dina försäkringspremier i LokalTapiola. Bonus beviljas för de flesta skade- och livförsäkringar i privathushåll. Bonus får du när du registrerat i LokalTapiola att du är ägarkund i S-gruppen. Det kan du göra här.

MTK:s medlemsförmåner

Som medlem i MTK har du möjlighet att få rabatt på dina försäkringspremier. Läs mera om MTK:s medlemsförmåner.

Förmåner till Skogsvårdsföreningarnas medlemmar

Som medlem i SVF får du 10 % rabatt på Hemförsäkringen och Skogsförsäkringen. Du får medlemsförmånen i kraft, då du meddelar din personliga SVF-medlemsnummer till LokalTapiola. Läs mera om SVF.

Du är en av våra ägare

LokalTapiola är en finsk finansgrupp som kunderna äger till hundra procent. LokalTapiolas skadeförsäkringsverksamhet sköts av 19 ömsesidiga regionala bolag. Vi finns nära våra kunder, även på din hemort.

Läget i Ukraina kan påverka försäkringar vid resor

Rysslands attack mot Ukraina väcker oro och frågor. Vi följer med utvecklingen av situationen samt hur de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland eventuellt påverkar ersättningarna.
Vi rekommenderar att du följer med utrikesministeriets resemeddelanden och att du även i övrigt är särskilt försiktig när du reser under osäkra tider.

Vi finns som stöd för våra kunder i frågor som rör situationen. Du kan alltid kontakta vår kundtjänst.

Hemförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2024. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.


Premierna bevaras i stort sett oförändrade. Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras.


Index håller försäkringarna uppdaterade
För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen ändrar premierna och ersättningsbeloppen för försäkringarna enligt de index som fastställts i försäkringsvillkoren. Indexändringarna år 2024 är följande:

 • Lösegendomsförsäkringar, konsumentprisindexet + 6,5 %

 • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 2,2 %


Tips för resenärer
Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2023. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna bevaras i stort sett oförändrade.

Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras.

Index håller försäkringarna uppdaterade

För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen ändrar premierna och ersättningsbeloppen för försäkringarna enligt de index som fastställts i försäkringsvillkoren. Indexändringarna år 2023 är följande:

 • Lösegendomsförsäkringar, konsumentprisindexet + 7,8 %

 • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 9,3 %

Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Årsmeddelande för försäkringar där försäkringen övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna bevaras i stort sett oförändrade.

Åldern på bostadsbyggnaden påverkar premien. När det gått 11, 21 eller 31 år från byggnadsåret eller grundlig renovering av rör, höjs premien för byggnaden. Premien minskar om byggnadens bruksvattenledningar totalrenoveras.

Index håller försäkringarna uppdaterade

För att försäkringen ska följa den allmänna prisutvecklingen ändrar premierna och ersättningsbeloppen för försäkringarna enligt de index som fastställts i försäkringsvillkoren. Indexändringarna år 2022 är följande:

 • Lösegendomsförsäkringar, konsumentprisindexet + 1,8 %

 • Byggnadsförsäkringar, byggnadskostnadsindexet + 5,1 %

Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Fordonförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-maj 2024. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar ändras. Trafikförsäkringspremier höjs med högst 10 % och kaskoförsäkringspremier med högst 15 %. Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dessutom ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar. Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.

Nättjänster
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-maj 2024. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.


Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar ändras. Trafikförsäkringspremier höjs med högst 10 % och kaskoförsäkringspremier med högst 15 %. Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dessutom ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar. Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.


Ändringar i Gröna kortets giltighetsområden och i trafikförsäkringsvillkoren
Det har skett ändringar i Gröna kortets giltighetsområden. Fr o m den 1.6.2023 gäller Gröna kort inte i Iran, Ryssland och Belarus. När du reser till länderna i fråga måste du köpa en gränsförsäkring. Om du tänker resa med ditt fordon till Iran och det Gröna kortet beviljats före 1.6.2023, gäller kortet högst till 31.12.2023.


Ändringar i kaskoförsäkringsvillkoren
Kaskoförsäkringen gäller inte i Iran, Ryssland och Belarus. Det här betyder att försäkringen inte ersätter skador som sker i länderna i fråga. Enligt Allmänna avtalsvillkoren (punkt 15.3) har försäkringsbolaget rätt att ändra försäkringsvillkoren om det är fråga om en oförutsedd ändring i omständigheterna. Vi har också utvidgat vår bilräddningsförsäkring till din fördel. Ändringen påverkar inte försäkringspremien. I fortsättningen ersätter vi bogseringen av en personbil i privatbruk även när din resa avbryts på grund av att bilens drivkraft tar slut. Från försäkringen ersätts bilens transport till närmaste sådant ställe, där bränsle kan tillsättas i bilen eller batterier kan laddas.


Nättjänster
Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2023. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premier

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar ändras. Trafikförsäkringspremier höjs med högst 4 % och kaskoförsäkringspremier med högst 5 %.

Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dessutom ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Vi förbättrade vår kaskoförsäkring

Vi utvidgade vår bilräddningsförsäkring till din fördel. Ändringen påverkar inte försäkringspremien. I fortsättningen ersätter vi bogseringen av en personbil i privatbruk även när din resa avbryts på grund av att bilens drivkraft tar slut. Från försäkringen ersätts bilens transport till närmaste sådant ställe, där bränsle kan tillsättas i bilen eller batterier kan laddas.

Nättjänster

Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premier

Premierna för trafik- och kaskoförsäkringar ändras. Trafikförsäkringspremier höjs med högst 5 % och kaskoförsäkringspremier med högst 6 %.
Vänligen notera att trafik- eller kaskoförsäkringspremien kan dessutom ändra årligen t.ex. på grund av att försäkringstagaren eller fordonet blir äldre eller då hemorten ändrar.

Förbättring av kaskoförsäkringsvillkoren

I fortsättningen täcker glasförsäkringen även takglas.
Glasförsäkringen ersätter det försäkrade fordonets fönsterrutor om de går sönder genom direkt slag utifrån mot rutan. Med fönsterrutor avses vindruta, fönsterrutor i dörrar, sidorutor, bakruta och takglas.

Nättjänster

Du kan avställa eller påställa fordonet i LokalTapiolas nättjänst för personkunder. När du säljer ditt fordon kan du också göra en överlåtelseanmälan i samma tjänst. När du köper ett nytt fordon för dig kan du försäkra och registrera fordonet på en gång i LokalTapiolas nätbutik med elektronisk certifiering.

Personförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2024. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.


Ersättningar som betalats för personförsäkringar har ökat. Premierna av många personförsäkringar bevaras oförändrade, men i några regionbolag höjer vi premierna på grund av ökad skadekostnad med högst 15 %. Höjningen innehåller indexhöjningen. Försäkringsbelopp höjs i proportion till ändringen av index.


Indexändringarna år 2024:

 • Personförsäkringar, ArPL-lönekoefficienten + 3,8 %

 • Resgods- och reseansvarsförsäkringar, levnadskostnadsindexet + 6,4 %


Tips för resenärer
Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2023. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.Ersättningar som betalats för personförsäkringar har ökat. Premierna av många personförsäkringar bevaras oförändrade, men i några regionbolag höjer vi premierna på grund av ökad skadekostnad med högst 9,6 %. Höjningen innehåller indexhöjningen. Försäkringsbelopp höjs i proportion till ändringen av index.

Indexändringarna år 2023:

 • Personförsäkringar, ArPL-lönekoefficienten + 2,5 %

 • Resgods- och reseansvarsförsäkringar, levnadskostnadsindexet + 7,8 %

Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Ersättningar som betalats för personförsäkringar har ökat. Premierna av många personförsäkringar bevaras oförändrade, men i några regionbolag höjer vi premierna på grund av ökad skadekostnad med högst 16,5 %. Höjningen innehåller indexhöjningen. Försäkringsbelopp höjs i proportion till ändringen av index.

Indexändringarna år 2022:

 • Personförsäkringar, ArPL-lönekoefficienten + 1,3 %

 • Resgods- och reseansvarsförsäkringar, levnadskostnadsindexet + 2,0 %

Tips för resenärer

Hemförsäkringen med omfattande skydd inkluderar en resgodsförsäkring. Om du har omfattande skydd och reser ofta lönar det sig att välja bort självrisken som gäller vid resor utomlands. Det kan du göra i nättjänsten.

Djurförsäkringar

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2024. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna för Hund- och kattförsäkringen samt Hästförsäkringen förblir oförändrande.

Direktersättning är smidigt
Vi samarbetar med ett flertal djurkliniker. Samarbetsklinikerna skickar räkningen direkt till LokalTapiola och du betalar endast självrisken. Läs mer om direktersättning (länk)

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2023. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna för Hund- och kattförsäkringen samt Hästförsäkringen förblir oförändrande.

Direktersättning är smidigt

Vi samarbetar med ett flertal djurkliniker. Samarbetsklinikerna skickar räkningen direkt till LokalTapiola och du betalar endast självrisken. Läs mer om direktersättning (länk)

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Premierna för Hund- och kattförsäkringen samt Hästförsäkringen förblir oförändrande.

Direktersättning är smidigt

Vi samarbetar med ett flertal djurkliniker. Samarbetsklinikerna skickar räkningen direkt till LokalTapiola och du betalar endast självrisken. Läs mer om direktersättning.

Agro lantbruksförsäkring

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2024. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

I Agro-lantbruksförsäkringen höjs försäkringspremierna och –beloppen av byggnader i proportion till ändringen av byggnadskostnadsindexet, dvs med 2,2 %. Försäkringspremierna och –beloppen för lösegendom högs i proportion till ändringen av levnadskostnadsindexet, dvs med 6,5 %. En del individuella faktorer kan dessutom påverka premien, såsom den försäkrade byggnadens ålder.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2023. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Agro-lantbruksförsäkringen höjs försäkringspremierna och –beloppen av byggnader i proportion till ändringen av byggnadskostnadsindexet, dvs med 9,3 %. Försäkringspremierna och –beloppen för lösegendom högs i proportion till ändringen av levnadskostnadsindexet, dvs med 7,8 %.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Agro-lantbruksförsäkringen höjs försäkringspremierna och –beloppen av byggnader i proportion till ändringen av byggnadskostnadsindexet, dvs med 5,1 %. Försäkringspremierna och –beloppen för lösegendom högs i proportion till ändringen av levnadskostnadsindexet, dvs med 1,8 %.

Skogsförsäkring

Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten och välj enligt försäkringsperiodens inledande årsmeddelandet som gäller dig.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2024. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Skogsförsäkringspremierna höjs i proportion till ändringen av skogsförsäkringspremieindexet, dvs med 6,7 %.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2023. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Skogsförsäkringspremierna höjs i proportion till ändringen av skogsförsäkringspremieindexet, dvs med 1,3 %.

Årsmeddelande för försäkringar som övergår i en ny period i januari-december 2022. Kontrollera din försäkringsperiod i försäkringsbrevet eller nättjänsten.

Skogsförsäkringspremierna höjs i proportion till ändringen av skogsförsäkringspremieindexet, dvs med 1,8 %.