Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skog förstördes vid en skogsbrand

Från brandförsäkringen ersätter vi skador orsakade av eld som kommit lös och brandsläckning. Du kan ansöka om ersättning när skadan på skogen är minst 15 fastkubikmeter. Skador på plantbestånd ersätter vi när konstgjord skogsodling krävs på grund av underproduktivitet orsakad av skadan och den sammanhängande arealen som ska skogsodlas uppgår till minst en halv hektar.

Gör så här

 1. 1. Anmäl en skada

  Redogör för skogens placering och storleken på det drabbade området. Vid en brandskada begär vi i regel att en skogsexpert värderar skadorna.

  Anmäl skadan med en elektronisk blankett.

  Öppna blanketten

 2. 2. Ordna efterbevakning

  Enligt lagen om räddningsväsendet är skogsägaren ansvarig för efterbevakningen och för dess kostnader.

  Vi ersätter kostnaderna för efterbevakning från och med att räddningsledaren har gett skogsägaren ansvaret för efterbevakningen. Vid brandskador behöver vi brandverkets skaderapport och uppgifter om en eventuell efterbevakning.

  Enligt lagen har räddningsledaren rätt att låta utföra nödvändig efterbevakning på skogsägarens bekostnad om ägaren inte nås eller om denne av någon annan orsak inte tar hand om efterbevakningen.