Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skog förstördes i en storm

Stormskadeförsäkringen ersätter stormskador som orsakats träd- och plantbestånd, avverkat virke och sättplantor. För trädbeståndets del baserar sig ersättningen på förlusten av drivningsvärdet, som vid en storm typiskt uppstår till följd av högre stubbar, ändring i trävaruslag och förhöjda drivningskostnader. Du kan ansöka om ersättning när skadan på skogen är minst 15 fastkubikmeter. Skador på plantbestånd ersätter vi när konstgjord skogsodling krävs på grund av underproduktivitet orsakad av skadan och den sammanhängande arealen som ska skogsodlas uppgår till minst en halv hektar.

Gör så här

Du kan ansöka om ersättning när skadan på skogen är minst 15 fastkubikmeter.  Skador på plantbestånd ersätter vi när konstgjord skogsodling krävs på grund av underproduktivitet orsakad av skadan och den sammanhängande arealen som ska skogsodlas uppgår till minst en halv hektar.

 1. 1. Anmäl en skada

  Redogör för skogens placering och storleken på det drabbade området. Anmäl uppgifter till den skogsvårdsförening eller det skogsbolag som sköter dina skogsärenden samt till din kontaktperson, så begär vi en skadebedömning direkt därifrån.

  Anmäl skadan med en elektronisk blankett.

  Öppna blanketten

 2. 2. Inled drivning

  Drivning kan påbörjas genast när det är möjligt även om skadan ännu inte skulle ha värderats. Vi kan ersätta skadan med hjälp av ett mätningsintyg baserat på stubbpris eller begära en skadebedömning i efterhand.

  Stormfällda träd uppförs på en egen mätlista för att göra det lättare att bedöma skadorna. Yngre skademönster i utvecklingskategorin 02-03 bör listas separat för att göra det lättare att beräkna förväntningsvärdestillägget.

Observera också detta

Det är inte nödvändigt att bedöma alla skador. Vid skador på mindre än 100 m3 räcker det med en egen uppskattning eller mätintyg över mängden skadade träd. Om det gäller en större skada än så eller den har påverkat ung odlad skog, ska en bedömning av skadan göras. Vi ber om en uppskattning vid behov.

Ersättningen baseras på förlusten av drivningsvärdet, som vid en storm typiskt uppstår till följd av högre stubbar, ändring i trävaruslag och förhöjda drivningskostnader. Vi ersätter den faktiska skadan från försäkringen, men högst det maximala ersättningsbeloppet som valts för försäkringen, som är 15, 26 eller 35 € per fast kubikmeter. Eventuellt förväntningsvärdestillägg ersätter vi i sin helhet utöver den maximala ersättningen.