<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skog förstördes i en storm

Stormskadeförsäkringen ersätter stormskador som orsakats träd- och plantbestånd, avverkat virke och sättplantor. För trädbeståndets del baserar sig ersättningen på förlusten av drivningsvärdet, som vid en storm typiskt uppstår till följd av högre stubbar, ändring i trävaruslag och förhöjda drivningskostnader. Du kan ansöka om ersättning när skadan på skogen är minst 15 fastkubikmeter. Skador på plantbestånd ersätter vi när konstgjord skogsodling krävs på grund av underproduktivitet orsakad av skadan och den sammanhängande arealen som ska skogsodlas uppgår till minst en halv hektar.