Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skog förstördes av snö

Tyngden av snö kan orsaka skador på träd och plantbestånd. Trädens stammar och grenar kan böjas och brytas av. Skadorna blir vanligen uppenbara först på våren, då snön har smält. Skador som dessa ersätter vi från försäkringen för snöskador. Du kan ansöka om ersättning när skadan på trädbeståndet är minst 15 m3 eller om 0,5 hektar plantbestånd har förstörts så att området har blivit underproduktivt.

Gör så här

Gör skadeanmälan efter att snön har smält; när skadans omfattning är känd. Vid behov begär vi en uppskattning av skadebeloppet till exempel av skogsvårdsföreningen eller av virkesuppköparen om träden är säljbara.  Anmäl skadan med en elektronisk blankett.

Öppna blanketten

Observera även följande

  • En snöskada börjar när träden belastas av snötyngden och börjar böja sig eller brista. För att försäkringen ska ersätta skador orsakade av snö måste försäkringen vara i kraft före detta sker.

  • Vid behov ber vi om en uppskattning av skadebeloppet till exempel av skogsvårdsföreningen eller av virkesuppköparen om träden är säljbara.