Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Skog förstördes av insekter

Omfattande skogsförsäkring ersätter insektskador på träd- och plantbestånd. Den mest allmänna skadevållaren är granbarkborren, som speciellt förstör äldre grandungar. Granbarkborren har spridit sig oroväckande under de senaste åren. Du kan ansöka om ersättning när det enhetliga området som har förstörts och blivit underproduktivt och som ska beskogas är minst 0,5 hektar.

Gör så här

Redogör för skogens placering och storleken på det drabbade området. Vid behov ber vi i första hand om en uppskattning av skadebeloppet till exempel av skogsvårdsföreningen eller av virkesuppköparen.

Anmäl skadan med en elektronisk blankett.

Öppna blanketten

Observera också detta

En skada som orsakas av granbarkborrar börjar på våren när granbarkborrarna svärmar och lägger ägg under barken. Under varma somrar kan insekterna även svärma på nytt i slutet av sommaren. Skadorna kan antingen synas redan under samma år eller först under de följande åren när träden börjar torka.

För ersättningsbarhetens del har det ingen betydelse när skadorna syns utan bara tidpunkten när insekten har skadat träden har betydelse. Försäkringen måste vara i kraft innan skadan börjar för att försäkringen ska ersätta skador orsakade av insekter.