Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Vid allvarlig sjukdom

Engångsersättningen som betalas på basis av skydd vid allvarlig sjukdom kan du använda på det sätt som passar dig bäst. Den stöder dig i omorganiseringen av vardagen och tryggar din utkomst. Du kan även främja din återhämtning med rehabilitering eller möjliggöra en lättare återgång till arbetslivet.

Gör så här

I nättjänsten kan du ansöka om engångsersättning, dagpenning eller ersättning för bestående men vid allvarlig sjukdom. Bifoga ett läkarutlåtande till ansökningen (till exempel B-utlåtande) eller någon annan nödvändig utredning.

Logga in på nättjänsten

Ladda ner LokalTapiola-appen

Du kan sköta försäkrings-, ersättnings- och placeringsärenden smidigt med telefonen.

Bekanta dig med anvisningar för att ladda ner appen.

Vanliga frågor

Om försäkringen omfattar skydd vid arbetsoförmåga:

Dagpenning till följd av arbetsoförmåga betalas för den period av arbetsoförmåga som läkaren ordinerat. Dagpenning betalas inte för sjukledighet som ordinerats retroaktivt. Du kan högst få dagpenning upp till den maximiersättningstid som anges i försäkringsbrevet. Dagpenning och pension är skattepliktiga förmåner.

Ansökan om dagpenningersättning

 • Skicka in ett läkarintyg över arbetsoförmågan och ett skattekort för lön eller ett ändringsskattekort för förmånen.

 • Enligt skattemyndighetens anvisningar dras 50 % skatt på ersättningen, om skattekortet inte bifogas ersättningsansökan.

 • De flesta cancerformer

 • Hjärntumör

 • Koronar-bypass genom öppen hjärtoperation

 • Ersättning av aortaklaff med klaffprotes

 • Hjärtinfarkt

 • Njursvikt

 • Organ- eller benmärgstransplantation

 • MS-sjukdom

 • Slaganfall

Läs mer om villkoren i ditt avtal, där du hittar de exakta beskrivningarna av ersättningarna och deras begränsningar.

Ersättningar för vårdkostnader från Omavara försäkring för allvarlig sjukdom söks via den elektroniska ersättningstjänsten genom att logga in i nättjänsterna.

Engångsersättning för allvarlig sjukdom (Bastrygghet) och bestående men

 • Du kan ansöka om ersättning via vår nättjänst.

 • Du får noggrannare anvisningar för ansökan om ersättning genom att ringa vår telefontjänst 09 453 8000 (mån–fre kl. 8–17, lör kl. 9–15).

 • För ansökan om engångsersättning för bestående men och allvarlig sjukdom lämnar du in ett läkarutlåtande (till exempel B-utlåtande) som bilaga till ansökan.

Du kan kontrollera det aktuella beloppet för engångsersättningen i försäkring i nättjänsten eller i den senaste årsrapporten. Den skattefria engångsersättningen betalas till dig i en rat. För att vi ska kunna betala ersättningen behöver vi ett läkarutlåtande.

Befullmäktiga med fullmakt

 • Med en fullmakt kan du befullmäktiga en annan myndig person att sköta försäkrings- och skadeärenden för din räkning.

 • Därefter kan den befullmäktigade göra bland annat en skadeanmälan om skadan som inträffat för din räkning och ansöka om ersättning för kostnaderna i vår nättjänst.

 • Om det rör sig om ett minderårigt barn kan den befullmäktigade ansöka om ersättning också i vår nättjänst.

 • Föräldrar eller andra vårdnadshavare har rätt att sköta barnets försäkrings- och ersättningsärenden samt få information om dem tills barnet fyller 18 år. Därefter kan den försäkrade ge en fullmakt för skötseln av sina försäkrings- och ersättningsärenden.

 • Du kan ge en fullmakten elektroniskt i vår nättjänst eller på plats på vårt kontor.

Gör en anmälan om vårdnadshavare i Omastartti-försäkringarna

 • Med en anmälan om vårdnadshavare har föräldrarna och andra vårdnadshavare rätt att sköta barnets försäkringsärenden gällande Omastartti-försäkringen och få uppgifter om dem tills barnet fyller 18 år. Anmälan om vårdnadshavare behövs när barnet är registrerat som personförsäkringens försäkringstagare och man i nättjänsten vill visa uppgifterna om den ifrågavarande försäkringen.

 • Om barnet har endast en vårdnadshavare, behövs som bilaga till anmälan en kopia på barnets ämbetsbevis eller myndigheternas vårdnadshavarbeslut.

 • Gör en anmälan om vårdnadshavare i pdf-format (på finska).