Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Få försäkringsfakturorna­behändigt

Du kan betala dina försäkringsfakturor smidigt och datasäkert med e-faktura i din nätbank. Om du inte har nätbankskoder, kan du göra ett avtal om direktbetalningstjänst med din bank. Du hittar fakturorna även i vår nättjänst och kan betala dem via tjänsten, om du inte använder e-faktura eller direktbetalningstjänst.

Smidiga alternativ

Du kan sköta dina försäkrings- och investeringsärenden smidigt elektroniskt, när du använder pappersfri tjänst och e-faktura eller direktbetalningstjänst. På detta sätt sköter du enkelt alla dina försäkrings- och investeringsärenden.

E-faktura gör fakturabetalningen smidigare

Beställ en smidig och trygg e-faktura, så får du försäkringsfakturorna direkt till din nät- eller mobilbank. Du slipper fakturor i pappersform och kan hantera dina försäkringsfakturor digitalt. Du kan själv godkänna e-fakturan eller välja att fakturorna betalas automatiskt på förfallodagen.

Du vet väl att du kan öppna e-fakturan i din nät- och mobilbank och se samma fakturauppgifter som i en pappersfaktura. Dina försäkringsfakturor sparas i arkivet i din nätbank.

Betala fakturor med direktbetalningstjänsten

Om du inte har nätbankskoder, kan du göra ett avtal om direktbetalningstjänst med din bank. Med hjälp av tjänsten betalar du dina försäkringsfakturor smidigt och automatiskt.

När du använder direktbetalningstjänsten förmedlar vi uppgifterna om dina försäkringsfakturor till din bank. Du får ett meddelande från oss per post om dina kommande försäkringsfakturor. Din bank debiterar betalningen från ditt konto på förfallodagen. Kontrollera eventuella debiteringar för direktbetalningstjänsten hos din bank. Vi debiterar inte för användningen av direktbetalningstjänsten.

Såhär börjar du använda direktbetalningstjänsten:

 1. 1.

  Kontakta kundtjänsten i din bank.

 2. 2.

  Gör ett direktbetalningsavtal med din bank.

 3. 3.

  Tillsammans med bankens kundrådgivare väljer du som fakturerare alla de bolag, från vilka du får försäkringsfakturor.

 4. 4.

  Uppgifterna om bolaget som fakturerar hittar du i gireringsdelen i försäkringsfakturan.

 5. 5.

  Banken förmedlar uppgiften om ditt avtal om direktbetalning. Du behöver inte meddela oss om detta.

Beroende på ditt försäkringsavtal kan du även ha två fakturerande bolag hos oss. De kan vara:

 • LokalTapiola-gruppen

 • LokalTapiola + regionbolagets namn

Observera att du inte själv kan ändra summan, förfallodagen eller kontonumret för en faktura som betalas som direktbetalning. Om du vill göra ändringar i faktureringen, kontakta i god tid din bank eller LokalTapiolas kundtjänst.

Bekanta dig med våra kontaktuppgifter.

Börja använda den pappersfria tjänsten

Underlätta skötseln av dina försäkringsärenden och börja använda den pappersfria tjänsten. När du väljer den pappersfria tjänsten hittar du alla dina försäkringshandlingar datasäkert i vår nättjänst. Beställ samtidigt ett e-fakturaförslag, så blir det lättare att betala fakturor.

När du använder den pappersfria tjänsten:

 • Skickar vi dina försäkringshandlingar såsom försäkringshandlingarna och meddelanden till nättjänsten.

 • Kan du betala dina försäkringsfakturor i nättjänsten, om du inte använder e-faktura eller direktbetalningstjänst.

 • Kan du sköta dina försäkringsärenden smidigt och datasäkert på nätet.

 • Får du ett meddelande om ny försäkringspost per e-post eller SMS.

Bekanta dig med den pappersfria tjänsten och e-fakturan.

Vanliga frågor om fakturor

Du får dina försäkringsfakturor som e-faktura direkt till din nät- och mobilbank. E-fakturan innehåller samma uppgifter som pappersfakturan. E-fakturan är en elektronisk faktura som skiljer sig från pappersfakturan endast vad gäller leveranssättet.

Du kan själv godkänna e-fakturan eller välja att fakturorna betalas automatiskt på förfallodagen. Hos vissa banker är det möjligt att beställa SMS för en e-faktura som inkommit. Vänligen kontrollera om din bank tar ut en eventuell betjäningsavgift för tjänsten.

Varje försäkringsfaktura har alltid ett eget separat referensnummer. Genom att använda referensnumret i fakturan säkerställer du att betalningen riktas korrekt. Då undviker du onödiga betalningspåminnelser.

Du kan kontrollera dina fakturor genom att logga in i vår nättjänst med dina bankkoder eller mobil-ID. Gå till delen Fakturor, där ser du dina obetalda och betalda fakturor.

Du kan logga in i vår nättjänst med dina bankkoder och för de flesta fakturor kan du begära 4 veckor betalningstid från och med fakturans förfallodag. Beakta dock att för betalningstiden alltid uppbärs dröjsmålsränta.

Om du vill begära en längre betalningstid eller om det gått över 2 veckor sedan förfallodagen, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Du kan betala din faktura i flera betalningsrater. Vänligen kontakta vår kundtjänst.

Vi behöver ditt kontonummer för eventuella ersättningar och premieåterbetalningar. Du kan enkelt lägga till eller ändra ditt kontonummer i vår nättjänst. Logga in i vår nättjänst med dina bankkoder eller mobil-ID och lägg till ditt kontonummer under delen Mina uppgifter.

Våra pappersfakturor är inte avgiftsbelagda, så användningen av pappersfakturor medför inga extra kostnader för dig.

Före du kontaktar oss, ta en skärmdump av din betalning eller sök upp en kopia på kvittot. Det är viktigt att i dessa syns betalningsuppgifter: betalningsdatum, kontonummer, summa, referensnummer och arkiveringskod. Vi behöver uppgifterna för utredningen av betalningen.

När du har uppgifterna som behövs, kontakta vår kundtjänst. Du kan kontakta våra specialister i chatten eller via delen Meddelanden genom att logga in i nättjänsten med dina bankkoder eller mobil-ID.

Du kan alternativt kontakta oss per telefon.

När du betalar din försäkringsfaktura i LokalTapiolas nättjänst verkar Paytrail som förmedlare av betalningen. Betalningen flyttas till Paytrail Abp:s konto, varifrån den styrs till LokalTapiolas konto. Då syns Paytrail Abp som betalningsmottagare.

Du kan alltid kontakta vår kundtjänst om du funderar på något kring fakturorna. Du kan kontakta våra specialister genom att logga in i vår nättjänst. I nättjänsten kan du använda chatten eller skicka ett meddelande.