Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Sydkusten

Vi är tyvärr tvugna att hålla kontoren stängda tillsvidare för att minimera spridningen av Corona. Personalen på LokalTapiola Sydkusten och LokalTapiola Åland betjänar dig per telefon 02-454 6600 eller i nättjänsten.

Du kan även boka en tid till en kundtjänstrådgivare för möte på kontoret eller telefon- och nätmöte. Boka tid här.

Du hittar kontaktuppgifterna här under.

Riskhanteringen i skick

Förebygg skador 

Riskhanteringen stödjer ledandet och beslutsfattandet så att riskerna och möjligheterna som påverkar målen identifieras och man kan förbereda sig på demRiskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem.

Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. På samma gång är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.