Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Nyland

Välkommen till ditt eget regionbolags webbsidor! Vi betjänar dig ännu bättre och mera lokalt i ditt eget regionbolag, LokalTapiola Nyland. Kom till kontoret eller boka en tid, ring vår telefontjänst eller uträtta enkelt dina ärenden på nätet.

 

Aktuellt

Företagare, skydda din familj och din utkomst

Är företagets affärsverksamhet i fara om du plötsligt blir sjukskriven? Hur går det med familjens ekonomi om företagaren skadar sig allvarligt eller vid förtida arbetsoförmåga? Och är ditt pensionsskydd på en tillräcklig nivå?

Uppbyggnad av företagarens personskydd börjar alltid med lagstadgade försäkringar med vilka man skapar grunden för företagarens socialskydd. Avsikten med socialskyddet är att täcka minimiutkomsten. Vår försäkring kompletterar ditt lagstadgade socialskydd. Med hjälp av dem kan vi bygga upp en lösning som är lämplig för just dig, din familj och ditt företag. Vi kartlägger tillsammans ditt försäkringsbehov. Läs mer.


Hole in one-försäkring, avgiftsfri kundförmån!

LokalTapiola Nyland erbjuder som avgiftsfri kundförmån en HOLE IN ONE-försäkring! Försäkringen ersätter den dryckesservering som en spelare bjuder på efter Hole in one eller Albatross-prestation antingen under en tävlings- eller sällskapsrond. Förutsättningen är att drickona bjuds på samma dag och på föreningens restaurang där man lyckats med sin Hole in one eller Albatross-prestation. Försäkringen gäller överallt i världen och samtliga spelare i hushållet. Ersättningen är hägst 800 euro per försäkringsfall.

Förmånen får du med att kontakta vår kundbetjäning. Försäkringsskyddet läggs till som en avgiftsfri kunförmån till hemförsäkringen som beviljas av LokalTapiola Nyland. LokalTapiola Nyland har rätt att publicera personen som lyckats me Hole in one eller Albatross på deras nätsidor och i sociala medier.

Gör så här när du lyckats med Hole in one eller Albatross:

  1. Spara kvittot på serverade drycken
  2. Ring tfn 019 222 3338 vard. kl. 8-19, lö 10-16 och gör en skadeanmälan via telefon
  3. Nödvändig information: namn, adress, födelsetid, händelseplats och tid, vilket hål, klubban som Hole in one var gjord med, bank kontonummet, markörens namn och kontaktuppgifter

Om du inte redan är kund, kom på besök eller ring till oss så sätter vi försäkringarna i skick. På samma gång täknar du Hole in one-försäkring åt dig!

Kontakta vår kundbetjäning, tel. 019 222 3338 eller lämna en kontaktbegäran här. Kontorens kontaktuppgifter och öppettider hittar du här.


Riskhanteringen i skick

Förebygg skador 

Riskhanteringen stödjer ledandet och beslutsfattandet så att riskerna och möjligheterna som påverkar målen identifieras och man kan förbereda sig på demRiskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem.

Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. På samma gång är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.

Läs mer.