LokalTapiola Itä

Koli

Vi har nöjet att hälsa dig välkommen som kund i ditt eget regionbolag! Vi betjänar dig ännu bättre och mera lokalt i ditt eget regionbolag, LokalTapiola Itä.

Öppna karta

Aktuellt

Egenskydd för företagare skyddar vid överraskande situationer

Henkilövakuutukset

Skydda din familj, dig själv och ditt företag

Varför borde du välja Egenskydd för företagare?

- Företagets framtid riskeras inte.
- Din familjs ekonomi är tryggad om du plötsligt insjuknar.
- Du får ordentliga ersättningar och pension vid överraskande arbetsoförmåga.
- Du går förbi långa vårdköer och återvänder snabbare till arbetet.
- Du intjänar en bra pension.
- Du får skydd för din hälsa även under pensionstiden.


Sörj för personalens välbefinnande

LähiTapiola LokalTapiola

Förutom de lagstadgade personförsäkringarna kan man med frivilliga försäkringar komplettera försäkringsskyddet på fritiden och vid sjukdom. Företaget kan också med försäkringar garantera utkomsten för sina arbetstagares familjer i livets krissituationer.

Läs mer här!


Företagets riskhantering

Riskhanteringen stöder ledande och beslutsfattande så att man identifierar de risker och möjligheter som påverkar målen och kan förbereda sig på dem.

Med en systematisk riskhantering kan ditt företag förhindra eller minska störningar och skador. På samma gång är det möjligt att utveckla nya tillvägagångssätt och skapa förutsättningar för en säker arbetsplats och personalens välbefinnande.