LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki

Vi har nöjet att hälsa dig välkommen som kund i ditt eget regionbolag! Vi betjänar dig ännu bättre och mera lokalt i ditt eget regionbolag, LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa.

Öppna karta

Aktuellt

LokalTapiolas Arbetsförmågatjänst

Arbetsförmågatjänsten är en heltäckande lösning vars mål är att förbättra personalens arbetsförmåga och företagets produktivitet. Vår arbetsförmågatjänst minskar kostnaderna för frånvaro. Arbetstagaren får vård och återvänder till arbetet snabbare och antalet frånvaro minskar genom förebyggande åtgärder.

Läs mer

Yrittäjän Omaturva suojaa yllättävissä tilanteissa

Ilman yrittäjää ei ole yritystäkään. Katso, miten Omaturva toimii!

Läs mer

LokalTapiolas Arbetsförmågatjänst

LähiTapiola LokalTapiola

Vi har ytterligare ökat utbudet i Arbetsförmågatjänsten. Nu finns det även möjlighet att få företagshälsovård med hjälp av en försäkring där alla vårdtjänster erbjuds via HälsoHjälpen. Läs mer.


Yrittäjän Omaturva suojaa yllättävissä tilanteissa

Henkilövakuutukset

Perheen, itsesi ja yrityksesi turvaksi

Onko yrityksesi liiketoiminta vaarassa, jos yllättäen joudut sairauslomalle? Miten käy perheen talouden, jos yrittäjä loukkaantuu vakavasti tai ennenaikainen työkyvyttömyys kohtaa? Ja onko eläketurvasi riittävällä tasolla?

Yrittäjän Omaturva -ratkaisulla räätälöit turvasi kerralla kuntoon, omien tarpeidesi ja elämäntilanteesi mukaan. Turva soveltuu omistajayrittäjille, kaikkiin yrityskokoluokkiin.