Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

RiskiHelppi - Opi verkkokoulutuksilla

Tarjoamme myös verkkokoulutuksia ja seminaareja yrityksesi henkilöstön ja esimiesten käyttöön turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin kehittämisen tueksi. Verkkokoulutukset löytyvät tämän sivun alaosasta.

Seminaarit ja webinaarit

LähiTapiola järjestää erilaisia seminaareja ja webinaareja liiketoimintajohdolle, turvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aiempien tilaisuuksien esitykset ja materiaalit löydät tästä alta.

Liikenneturva ja LähiTapiola järjestivät 15.2.2024 Taklaa työmatkatapaturmat -webinaarin jo toista kertaa. Webinaarissa pureuduttiin työpaikan turvallisuuskulttuurin muutokseen ja etsittiin keinoja edistää työmatkaturvallisuutta.

Webinaari on tarkoitettu erityisesti yritysten ja organisaatioiden työturvallisuusammattilaisille, esihenkilöille ja johdolle sekä aiheesta muuten kiinnostuneille.

Webinaarin asiantuntijoina olivat Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta, Marko Tianen Are Oy:stä, Laura Loikkanen ja Tomi Niemi Liikenneturvasta sekä Eeva Koskela LähiTapiolasta.

Tilaisuudessa julkistettiin myös työkirja, jonka avulla voit ohjata työpaikkaasi kohti nollaa työmatkatapaturmaa: Työmatkaliikenteen työkirja (pdf)

Katso webinaarin tallenne täältä - dreambroker.com

Esitysmateriaalit:

Miksi työmatkaturvallisuus on tärkeää? Janne Sysi-Aho, Tapaturmavakuutuskeskus

- Pakki-sivusto on asiantuntijoille suunnattu tilastosovellus, josta löydät tietoa korvatuista työtapaturmista ja ammattitaudeista. www.tvk.fi/pakki

Esimerkki työelämästä. Case ARE (pdf)Mikko Tiainen, ARE Oy

Onko työpaikkasi Liikenneturvallinen työpaikka 2024? (pdf)Laura Loikkanen, Liikenneturva

LähiTapiola ja Liikenneturva järjestivät 2.11.2022 työmatkaturvallisuutta käsittelevä webinaarin.

Webinaarin asiantuntijoina olivat Antti Launne Orionilta, Laura Loikkanen ja Tomi Niemi Liikenneturvasta sekä Heta Rohila ja Eeva Koskela LähiTapiolasta.

Katso webinaarin tallenne täältä - dreambroker.com

Esitysmateriaali (pdf)

Tilaisuudessa lanseerattiin myös työkalu, jonka avulla yritykset voivat arvioida sekä kehittää omaa työmatkaturvallisuuttaan: Liikenneturvallinen työpaikka / Itsearviointimatriisi (pdf)

LähiTapiolan henkilöriskien hallinnan johtava asiantuntija, Vesa Kynsijärvi, osallistui asiantuntijana Renta Group Oy:n rakentamisen työturvallisuutta käsittelevään paneelikeskusteluun - youtube.

LähiTapiola järjesti 26.11.2021 työturvallisuuden menestystekijöitä käsittelevän webinaarin. Webinaarissa käsiteltiin mm. miten sitouttaa organisaation johtoa, miten varmistaa työntekijöiden osallistuminen ja miten työterveys- ja työturvallisuusasiat yhdistetään organisaation liiketoimintaprosesseihin.

Webinaarin asiantuntijoina olivat Jussi Moisio Quality for Results Oy:stä sekä Jaana Luomanen ja Vesa Kynsijärvi LähiTapiolasta.

Katso webinaarin tallenne täältä - dreambroker.com

Esitysmateriaali (pdf)

LähiTapiola järjesti 5.10.2021 webinaariin, jossa asiantuntijamme kävivät läpi keskeisiä työturvallisuusjohtamiseen liittyviä teemoja ja esihenkilöiden työturvallisuuden vastuita. Webinaari antoi hyvän katsauksen työturvallisuuden tavoitteiden asettamiselle ja kehittämistoimenpiteiden kohdentamiselle. Webinaari on tarkoitettu tukemaan erityisesti esihenkilöitä ja muita työturvallisuuden parissa työskenteleviä.

Katso webinaarin tallenne täältä - dreambroker.com

Mennyt vuosi on ollut haastava meille kaikille. Ihmisten välinen kanssakäyminen, vuorovaikutus ja kohtaamiset työssä ja arjessa ovat monella tapaa muuttuneet. Haasteista huolimatta olemme varmasti myös oppineet löytämään itsestämme keinoja selviytyä ja tunnistamaan aiempaa paremmin yhteisöllisyyden merkityksen.

Korona-aikana omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, palautuminen ja turvallisen työyhteisön merkitys ovat entisestään korostuneet. Niinpä halusimmekin tänä keväänä tarjota asiakkaillemme webinaarisarjan, jonka aiheet käsittelevät ajankohtaisia teemoja: tunnejohtamista, omaa hyvinvointia ja palautumista, turvallista työyhteisöä sekä työyhteisön ristiriitojen ratkaisemista.

Puhujiksi saimme Suomen eturivin huippuasiantuntijoita.

  • 17.3.2021 Ajattelun, asenteiden ja tunteiden johtaminen
    Eeva Jaakonmäki, juristi, Sertifioitu Coach, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

  • 25.3.2021 Aivotutkimuksen antia mielen hyvinvointiin ja palautumiseen
    Minna Huotilainen, aivotutkija, professori, DI

  • 14.4.2021 Työyhteisön ristiriidat ja konfliktien kohtaaminen ja sovittelu
    Eeva Jaakonmäki, juristi, Sertifioitu Coach, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija

Esitysten lisäksi kerromme millä tavalla me olemme LähiTapiolassa käsitelleet näitä teemoja ja asioita oman henkilöstömme keskuudessa. Haastateltavina ovat LähiTapiolan henkilöstöjohtaja Tomi Sinisaari ja kehittämispäällikkö Marja Salminen.

Millainen on toimiva ja turvallinen työyhteisö? Mitä on psykologinen turvallisuus ja miten se vaikuttaa työyhteisön tuottavuuteen, luovuuteen tai yksilöiden hyvinvointiin? Entä miten rakennetaan hyvää keskustelukulttuuria ja kasvatetaan yksilön luottamusta ja uskallusta puhua vaikeistakin asioista? Miten ajan ilmiöt, kuten mielentäminen, voivat kehittää laadukasta vuorovaikutusta työyhteisössä?

LähiTapiolan suurasiakasyksikkö järjesti aiheesta webinaarin tiistaina 20.10.2020. Asiantuntijana keskustelussa toimii työelämän kehittämiseen ja valmentamiseen erikoistunut psykologi Ilona Rauhala. Asiakkaan äänen ja konkreettiset käytännöt työelämästä keskusteluun toi Tokmanni Group Oyj:n HR-johtaja Sirpa Huuskonen ja moderaattorina webinaarissa toimi LähiTapiolan liiketoimintajohtaja Kaisa Höijer.

Katso webinaarin tallenne täältä - YouTube.

RiskiHelpin videokirjasto

Olemme tehneet ohjevideoita (fi/sv/en) organisaatiosi henkilöstön osaamisen sekä turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämiseen!

Siirry tästä LähiTapiolan RiskiHelppi-videokirjastoon - dreambroker.com

Verkkokoulutukset

Voit käyttää kaikkia verkkokoulutuksia niiden esittelyn yhteydessä olevien linkkien kautta. Tarvitset kursseille kirjautumiseen salasanan, jonka löydät uudesta Yritysten verkkopalvelusta osiosta Tuki > Usein kysytyt kysymykset. Salasana on sama yrityksesi koko henkilöstölle ja se käy kaikille kursseille.

Huomaa tämä

Jotta saat verkkokoulutuksien suorittamiseen tarvittavan salasanan Yritysten verkkopalvelusta, tulee yritykselläsi olla voimassa oleva verkkopalvelusopimus. Sopimuksen voit tehdä täällä.

Kaikki koulutukset ovat suomenkielisiä.

Työturvallisuusjohtaminen

Verkkokoulutus tukee yrityksen työturvallisuuden johtamista ja esimiesten valmiuksia päivittäisessä työturvallisuustyössä. Koulutus sisältää tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Yrityksen johdon ja esimiesten lisäksi se on tarkoitettu kaikille työturvallisuustyötä tekeville.

Kurssin kesto on noin 40 minuuttia.

Siirry työturvallisuusjohtamisen verkkokoulutukseen - elearning.fi

Työkykyä johtamalla hyvinvointia ja tulosta

Verkkokoulutuksemme on apuna, kun yrityksessäsi kehitetään hyvän henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, työkykyriskien hallintaa tai koulutetaan esimiehiä. Se sopii myös työkykyjohtamisen käsikirjaksi.

Verkkokoulutus sisältää tietoa, toimintamalleja, laskureita, käytännön ohjeita, harjoituksia ja videoita. Koulutus on tarkoitettu yrityksen johdolle, työhyvinvointi- ja henkilöstötyötä tekeville sekä esimiehille.

Kurssin kesto on noin 60 minuuttia.

Siirry työkykyjohtamisen verkkokoulutukseen - elearning.fi

Apua uhkatilanteisiin

Verkkokoulutus tukee organisaation ennaltaehkäisevää työturvallisuustyötä väkivallan uhkan pienentämiseksi. Koulutus lisää henkilöstön valmiuksia uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin, uhkaavan käyttäytymisen tunnistamiseen sekä rauhoittavaan viestintään. Koulutus sisältää tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Johdon ja esimiesten lisäksi se on tarkoitettu koko henkilöstölle.

Kurssin kesto on noin 30 minuuttia.

Verkkokoulutuksesta (elearning.fi) on versiot seuraaville toimialoille:

- kauppa
- majoitus- ja ravintola-ala
- julkisyhteisöt, opetus- sekä sote-ala

Palo- ja pelastusturvallisuus

Perehdytä yrityksesi henkilöstö paloturvallisuuden perusteisiin ja alkusammutuskaluston käyttöön verkkokoulutuksemme avulla. Koulutus sisältää myös tietoa paloturvallisuuden velvoitteista esimiehille ja yrityksen johdolle.

Kurssin kesto on noin 30 minuuttia.

Siirry palo- ja pelastusturvallisuuden verkkokoulutukseen - elearning.fi

Liikkumisturvallisuus

Huomattava osa työtapaturmista tapahtuu työmatkoilla. Liikkumisturvallisuuden verkkokoulutukset auttavat tunnistamaan liikkumiseen liittyviä turvallisuusriskejä ja pohtimaan kunkin omia tottumuksia ja käyttäytymistä. Koulutukset sisältävät tietoa, videoita, harjoituksia ja käytännön ohjeita. Koulutukset on tarkoitettu yrityksen koko henkilöstölle.

Yksittäisen kurssin kesto on noin 15 minuuttia.

Siirry liikkumisturvallisuuden verkkokoulutuksiin - elearning.fi

Lisää tietoa liikkumisturvallisuudesta erilaisissa tilanteissa löytyy Liikenneturvan sivuilta.

Liikenneturvallisuus

Turvallinen ajotapa -verkkokoulutus on yritykselle hyvä ja helppo tapa aloittaa autolla liikkujien turvallisuudesta huolehtiminen tai kerrata jo opittua. Koulutus käydään itseopiskeluna ja sen suorittamiseen menee noin 15 minuuttia. Kurssi sisältää mm. puhetta, filmejä ja muutamia hiirellä klikattavia tehtäviä.

Siirry liikenneturvallisuuden verkkokoulutukseen - elearning.fi