Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Turvatuokiot

Turvatuokiot ovat koulutusaineistoja, joiden teemoina ovat työturvallisuus ja työhyvinvointi. Yksi tuokio on lyhyt, noin viidessätoista minuutissa läpikäytävä tietoisku.

Turvatuokiot turvallisuuskulttuurin kehittämisessä

Työtapaturmista aiheutuu niin taloudellisia kustannuksia kuin inhimillisiä kärsimyksiä. Erityisesti isommilla työpaikoilla ne vaikuttavat työnantajan maksamaan vakuutusmaksuun. Usein niihin liittyy myös erilaisia häiriöitä tai poikkeamia työn sujuvuudessa ja laadussa. Pahimmillaan vakava työtapaturma saattaa aiheuttaa henkilövahinkojen lisäksi huomattavat omaisuusvahingot sekä haitata liiketoiminnan jatkuvuutta.

Turvallisuutta tulisi johtaa kuten muitakin liiketoiminnan osa-alueita. Turvatuokiot ovat keino viedä turvallisuusasiat osaksi työpaikan arjen tekemistä. Ne ovat myös osa hyvää esimiestyötä. Turvatuokioiden avulla vaikutetaan henkilöstön asenteisiin ja osallistetaan turvallisuuden edistämisessä ja tapaturmien vähentämisessä. Ne luovat hyvät edellytykset myös työn ja johtamisen kehittämiselle sekä turvallisuusviestinnän tehostamiselle.

Tietokortteja tehtäessä on hyödynnetty myös muiden asiantuntijaorganisaatioiden, kuten Työterveyslaitoksen materiaalia.

- Herätekirje organisaation johdolle (pdf)
- Esihenkilön ohje (pdf)
- Turvatuokioiden käyttöönotto (pdf)

Turvatuokioiden materiaalit