Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Kundåterbäring i Turva-livförsäkring

Turva-livförsäkringen är en produkt som beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag och som kan köpas via Turva på nätet.

Information om försäkringen

Premien för varje premieperiod bestäms enligt beräkningsgrunderna som gäller i början av perioden. Premien bestäms utifrån försäkringssumman, den försäkrades ålder och en eventuell kundåterbäring.

För att du ska kunna använda ditt medlemskap i fackförbundet för att få kundåterbäringen, behöver vi ditt tillstånd att använda dina medlemsuppgifter. Om det sker förändringar i ditt medlemskap, är du skyldig att omedelbart meddela förändringarna till LokalTapiola. LokalTapiola har rätt att kontrollera hos organisationen att medlemskapet gäller när försäkringen beviljas, under försäkringens giltighetstid och i samband med betalning av ersättning. Priset på försäkringen kan påverkas vid byte av organisationsmedlemskap eller om medlemskapet upphör.

LokalTapiola har rätt att uppbära premier retroaktivt om du inte meddelat riktiga och tidsenliga uppgifter om organisationsmedlemskapet och det har påverkat storleken på premierna. Oriktiga uppgifter om organisationsmedlemskapet kan även påverka storleken på en eventuell försäkringsersättning enligt lagen om försäkringsavtal.

LokalTapiola Livbolags styrelse bestämmer kundåterbäringen för ett kalenderår i sänder. Storleken på återbäringen kan variera eller så kan det hända att ingen återbäring ges.

Skälighetsprincipen och kundåterbäring

Beviljaren av försäkringen, LokalTapiola Livbolag, är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket betyder att försäkringstagarna äger bolaget. LokalTapiolas försäkringstagare, det vill säga ägarkunderna, gynnas av bolagets resultat bl.a. i form av tilläggsförmåner. Tilläggsförmånerna är utdelning av överskott på försäkringar enligt skälighetsprincipen i försäkringsbolagslagen. Dödsfallsförsäkringarna bildar överskott när skadekostnaden och driftskostnaderna är mindre än premierna.

I Turva-livförsäkringen iakttas skälighetsprincipen så att överskottet används till att stärka solvensen och till att ge premierabatter till kunderna, det vill säga kundåterbäring. Kundåterbäringen som betalas påverkas bl.a. av LokalTapiolas solvens och överskottet som kan delas ut. Vi strävar efter kontinuitet i kundåterbäringen, det vill säga att kundåterbäringen inte varierar så mycket från år till år. Här kan du läsa mer om hur skälighetsprincipen tillämpas i LokalTapiola.