Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Vad omfattar bilförsäkringen?

Bilförsäkringen ersätter skador på din bil och dess utrustning samt motpartens person- och sakskador. Jämför och välj vilken kaskoförsäkring som skulle vara bäst för din bil.

Trafikförsäkring

Med trafikförsäkringen får du ett minimiskydd. Trafikförsäkringen ersätter om människor skadas i trafiken. Ur försäkringen betalas också egendomsskada som drabbat den oskyldiga parten. Trafikförsäkringen definieras i lag som obligatorisk för alla fordon.

Delkasko

Med delkasko får du ett mer omfattande skydd än med enbart en trafikförsäkring. Delkasko skyddar din bil vid olika skador såsom djurkollision, brand, stöld och skadegörelse. Du kan också få hjälp om din bil stannar vid sidan av vägen.

Djurkollisionsförsäkringen ersätter kollision med ett annat djur än ett hjortdjur. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Älgskadeförsäkringen ersätter om fordonet sammanstöter med älg, ren, rådjur eller hjort. Skador orsakade av väjning ersätts från kollisionsförsäkringen.

Stöldförsäkringen ersätter ett fordon som stulits. Försäkringen ersätter även skador på fordonet om det skadas i samband med stöld, olovligt bruk eller försök till dessa. Ersättning betalas om fordonet varit låst eller förvarats i låsta lokaler. Stöld ska alltid polisanmälas.

Ansvarsförsäkringen utomlands kompletterar trafikförsäkringen. Om ägaren, innehavaren eller föraren av ett fordon är tvungen att ersätta en sak- och personskada som hen orsakat en annan person i trafiken utomlands kan ersättning sökas från Ansvarsförsäkringen utomlands.

Bilräddningsförsäkringen täcker de kostnader som uppstår till följd av avbrott i resan. Ersättning betalas om fordonet t.ex. drabbas av ett tekniskt fel. Ersättningsbara kostnader är bl.a. att fordonet lyfts upp på vägen och transporteras till närmaste verkstad  samt resekostnader hem.

Baskasko

Baskasko omfattar även ersättning för skador om fordonet kolliderar eller kör av vägen. Baskasko ger också skydd mot naturfenomen, såsom om ett träd faller på bilen till följd av en storm.

Kollisionsförsäkringen ersätter skador som orsakas av att fordonet kolliderar, kör av vägen, välter eller faller.

Naturskadeförsäkringen ersätter om en storm fäller ett träd över ett fordon, hagel skadar fordonets utsida eller när en höjning av flodvatten eller ett föremål som en storm lösgjort orsakar skada på ett stillastående fordon.

Finansieringsförsäkringen ansluts till kaskoförsäkringen, om fordonets ägare är ett finansieringsbolag eller en bilaffär eller om fordonet har leasats. Ur finansieringsförsäkringen kan man ersätta förlust av eller skada på fordon till fordonets ägare, om ersättningen i övrigt vägras eller om den jämkas.

Du får kostnadsskydd som tillval. Det är avsett att täcka kostnader som uppstår till följd av kaskoskadan, till exempel samtalskostnader och resekostnader i kollektivtrafiken. Från den betalas 20 euro per dag i högst 14 dagar.

Omfattande kasko

Det är alltid en bra idé att välja en heltäckande försäkring för en ny bil. Parkeringsförsäkringen ersätter skada som en annan part orsakat ditt fordon, även om det förblir okänt vem som orsakade skadan. Glasförsäkringen, å andra sidan, ersätter skador på vindrutan, exempelvis stenskott.

Parkeringsförsäkringen ersätter skador som av okänd anledning orsakats din parkerade bil av ett annat motorfordon.

Glasförsäkringen ersätter skador som orsakas av ett direkt slag utifrån mot bilrutan. Till exempel att en sten slungas mot vindrutan och slår sönder den.

Bonusskyddet försäkrar att bonusarna inte sjunker, även om en kollision skulle inträffa. Du tjänar bonusskydd med skadefri körning.

Från inlösningsförmånen betalas tilläggsersättning utöver fordonets gängse värde när förutsättningarna för ersättningen uppfylls.

Lyxkasko

Om du väljer Lyxkaskon får du också en omfattande försäkring för ersättande bil, som ger dig tillgång till en ersättande bil, medan din egen bil repareras på grund av ett tekniskt fel som avbrutit resan eller en  kaskoskada som försäkringen täcker. Som ersättande bil ersätts en motsvarande personbil i högst C-storleksklass eller en paketbil på högst 9 m3.

Anmäl skada eller ansök om ersättning

Se anvisningarna och sköt skade- och ersättningsärenden på nätet.

Se anvisningar

Vi beställer dig bogsering - Larmtjänsten hjälper 24/7 Om bilen lämnat dig på vägen, ring oss på numret 0800 04531. Vi beställer bogsering till din kaskoförsäkrade bil, utan att du behöver göra en enskild skadeanmälan.