Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

Besöksadress: Norrskensgränden 1, Esbo (Hagalund)
Postadress: 02010 LOKALTAPIOLA
Telefonväxel: 09 4531
FO-nummer 0211034-2
Nätfakturaadress 003702110342

Tillsynsmyndighet
Finansinspektionen
PB 103, 00101 HELSINGFORS
Tel. 010 831 51


Tjänster

Tjänster för personkunder

  • Försäkringar med vilka du försäkrar det viktigaste i ditt liv
  • Branschens bästa förmånsprogram, Egenförmån
  • Du kan sköta dina försäkringsärenden i nättjänsten

Tjänster för företagskunder

  • Riskhanterings- och försäkringslösningar för personal
  • Riskhanterings- och försäkringslösningar för egendom och verksamhet
  • Du kan sköta företagets försäkringsärenden i nättjänsten för företag

Aktuellt

Nyhet

LokalTapiola Livbolags och LokalTapiola Skadebolags bolagsstämmor 19.5.2022

LokalTapiola Livbolags och LokalTapiola Skadebolags bolagsstämmor 19.5.2022.

Läs mer