Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

LokalTapiola Ömsesidiga Försäkringsbolag

Tillsammans med regionbolagen är LokalTapiola Ömsesidiga Försäkringsbolag Finlands ledande skadeförsäkrare som tillhandahåller samtliga frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar. Företagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag aktieägare är försäkringstagarna. På LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag bolagsstämma har varje försäkringstagare en röst för varje fullständig premie på 170 € som betalats under föregående kalenderår, men minst en röst.

Läs mer om LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell.

Bolagsstämma

Bolagsstämman hålls årligen före utgången av maj.

På LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags bolagsstämma har varje försäkringstagare en röst för varje fullständig premie på 170 € som betalats under föregående kalenderår, men minst en röst.

Läs mer om bolagsstämman och dess uppgifter.

Material från bolagsstämman

Använd länkarna nedan för att öppna bolagsstämmans material.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 10.5.2024 (pdf)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 10.5.2024 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 10.5.2023 (pdf)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 10.5.2023 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 19.5.2022 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 19.5.2022 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 4.5.2021 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 4.5.2021 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 24.4.2020 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 24.4.2020 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 21.5.2019 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 21.5.2019 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 15.5.2018 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 15.5.2018 (pdf på finska)

Kallelse till bolagsstämma 17.5.2017 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 17.5.2017 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 12.5.2016 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 27.5.2015 (pdf på finska)

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 8.5.2014 (pdf på finska)

Förvaltningsrådet

Bolagsstämman utnämner ett förvaltningsråd med uppgift att övervaka bolagets förvaltning.

Valet av förvaltningsråd på bolagsstämman för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag sker utifrån förslag från försäkringstagarna och förvaltningsrådets utnämningsutskott. Dessutom har respektive regionbolag som ingår i LokalTapiola-gruppen rätt att välja en medlem till förvaltningsrådet, dock enligt det, att det sammanlagda antalet medlemmar som regionbolagen valt är mindre än hälften av alla medlemmar i förvaltningsrådet. Medlemmarna i förvaltningsrådet har en treårig mandatperiod. För närvarande har förvaltningsrådet för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag 43 medlemmar.

Vid valet av medlemmar eftersträvas att förvaltningsrådets sammansättning motsvarar fördelningen av bolagets ägarkunder geografiskt samt enligt kundsegment och premieinkomst. För att främja pluralismen i förvaltningsrådets sammansättning bör dessutom medlemmarna balanserat bestå av företrädare för båda könen samt av personer i olika åldrar och personer med olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Dessutom beaktas principerna om jäv som innebär att personer som är anställda hos eller ingår i förvaltningen för en konkurrerande finansgrupp är jäviga som medlemmar i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets sammanträden och arvoden

Förvaltningsrådet sammanträder i regel tre gånger om året. Bolagsstämman beslutar årligen om förvaltningsrådets arvoden och principerna för ersättning av resekostnader. Ordföranden för förvaltningsrådet får ett månadsarvode på 2 650 euro och vice ordföranden 2 400 euro. Ordföranden för förvaltningsrådet och vice ordföranden får ett mötesarvode på 550 euro per möte och övriga förvaltningsrådsmedlemmar 1 100 euro per möte För arvodena betalas ArPL-avgift. Medlemmarna i förvaltningsrådet får resekostnadsersättning enligt klass I i statens resereglemente.

Läs mer om förvaltningsrådet och dess uppgifter.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Ordförande Anssi Keinänen, professor, Itä-Suomen Yliopisto, 2024–2027
1. vice ordförande Juha Marttila, agronomie- och forstdoktor, Simo, MTK:s ordförande, 2024–2027
2. vice ordförande Anu Ojala, ekonomidirektör, Esbo, Lujatalo Oy, 2024–2027
Philip Aminoff, styrelseordförande, Helsingfors, Helvar Merca Oy Ab, 2022–2025
Thomas Antas, jordbruksföretagare, 2024-2027
Markus Granlund, professor, lundo, Turku, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, 2022–2025
Seppo Haapalainen, ekonomichef, Esbo, ISS Palvelut Oy, 2024–2027
Jari Haapaniemi, företagare, Kajaani, Priiffari Oy, 2022–2025
Jaakko Halkilahti, lantgårdsföretagare, Salo, 2024–2027
Pertti Hietaniemi, personaldirektör, Esbo, Metsä Group, 2024–2027
Timo Holopainen, ekonomidirektör, Tusby, Skanska Oy, 2022–2025
Jouni Huttunen, group treasurer, Helsingfors, Fortum Oyj, 2023–2026
Sirpa Huuskonen, johtaja, henkilöstö ja vastuullisuus, Tokmanni Group Oyj, 2023–2026
Tapani Idman, affärsansvarig, Granlund Oy, 2024-2027
Juha Jauhiainen, chefsjurist, YIT Oyj, 2024-2027
Miika Julin, treasurer, Group Finance, Valmet Automotive Oy, 2024–2027
Jari Kauhanen, verksamhetsledare, Leppävirta, MTK Pohjois-Savo, 2022–2025
Iiro Ketola, huvudförtroendeman, Esbo, LokalTapiola-gruppen, 2022–2025
Mikko Koivisto, försäljnings- och marknadsföringsdirektör, Raumo, Tukimet Oy, 2023–2026
Hannu Krook, chefdirektör, styrelseordförande, Helsingfors, S-gruppen, 2022–2025
Matti Kossila, affärskonsult, nHome Oy, 2024-2027
Sanna Leivo, styrelseordförande, Tammerfors, Leivon Leipomo Oy, 2022–2025
Jyrki Mattinen, lantbruksföretagare / kontrollrumsansvarig, Tmi Jomserving, 2023–2026
Jussi Miilukangas, direktör, Brahestad, Miilukangas Ky, 2024–2027
Jorma Mikkonen, direktör för samhällsrelationer, Vanda, Lassila & Tikanoja Oyj, 2023–2026
Kimmo Määttänen, verkställande direktör, Lahtis, Entop Oy, 2024–2027
Bo-Erik Nyström, lantbruksföretagare, Korpo, 2022–2025
Yrjö Ojaniemi, verksamhetsledare, Lapua, MTK, Södra Österbotten, 2023–2026
Markus Oksa, verkställande direktör, Vanda, Bravedo Oy, 2023–2026
Mari Onkamo, verkställande direktör, Lapin Liha Oy, 2023–2026
Ann-Mari Pihlajamäki, företagare, Karleby, Passiflora Oy, 2023–2026
Risto Rantala, företagare, Torneå, Tilitoimisto Rantala Ky, 2022–2025
Esa Rautalinko, verkställande direktör, Patria Oyj, 2023–2026
Anna Salmi, henkilöstö-, viestintä ja vastuullisuusjohtaja, Posti Group Oy, 2024-2026
Sari Schwartz, pääkirjanpitäjä, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, 2023–2026
Miikka Seppälä, verkställande direktör, Tampereen Särkäniemi Oy, 2024-2027
Aarne Simula, verkställande direktör, Wetteri Oy, 2024-2027
Johanna Sipola, varatoimitusjohtaja, keskuskauppakamari, 2023–2025
Helena Skopa, servicechef, S:t Michel NTM-centralen i Södra Savolax, 2022–2025
Jukka Suutari, verkställande direktör, Kajaani, Sunit Oy, 2022–2025
Maarit Sääksi, verkställande direktör, Arkta Oy, 2023–2026
Tuomo Tamminen, jordbruksföretagare, 2024-2027
Jari Valkola, jordbruksföretagare, 2024-2027

Styrelse och VD

Verkställande direktör

Bolagets verkställande direktör väljs av styrelsen. Verkställande direktören sköter bolagets angelägenheter i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Enligt försäkringsbolagslagen ska verkställande direktören för ett försäkringsbolag ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra uppdraget.

Dessutom ska hen ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

Verkställande direktörens uppgifter för skadebolaget sköts tills vidare av vice verkställande direktör Mika Makkonen.

Styrelsens sammansättning, möten och uppgifter

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag styrelse består av minst 6 och högst 8 medlemmar. En del av styrelseledamöterna är på heltid och en del på deltid. Styrelseordförande är LokalTapiola-gruppens chefdirektör.

Styrelsens ledamöter utses av förvaltningsrådet. Enligt försäkringsbolagslagen ska en styrelseledamot ha den yrkeskompetens och den yrkeserfarenhet som krävs för att utföra sitt uppdrag. Styrelsen ska ha sådan allmän kunskap om försäkringsverksamhet som med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet är nödvändig. Dessutom ska styrelsen ha tillräcklig kollektiv kompetens i enlighet med bestämmelser för att säkerställa bolagets professionella ledning och övervakning. En ledamots mandatperiod är tre år.

Styrelseledamöter i LokalTapiola-gruppens tjänst betalas inte separata månads- eller mötesarvoden för styrelsearbetet.

Till LokalTapiola-gruppens oberoende styrelseledamöter betalas ett månadsarvode på 4 250 € och ett mötesarvode på 550 € per möte. För avgifterna betalas en ArPL-avgift.

Styrelseledamöter

Född 1966
Ekonomie magister, chefdirektör, styrelseordförande, tillsvidare vald

Förtroendeuppdrag

Styrelseordförande, LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag, 2020
Styrelseordförande, LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, 2020–
Styrelseordförande, Finans Finland, 2022–
Styrelseordförande, LokalTapiola Tjänster Ab, 2020–
Styrelsemedlem, Finlands Näringsliv, 2022–
Styrelsemedlem, Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, 2020–
Styrelsemedlem, Eurapco European Alliance Partners Company AG, 2020–
Delegationsmedlem, Centralhandelskammaren, 2012–
Styrelseordförande, Build Care Oy, 2017–

Tidigare uppgifter

Verkställande direktör, Build Care Ltd, 2017–2019
Ordförande för utskottet för internationalisering, Företagarna i Finland, 2018–2019
Styrelsemedlem, LokalTapiola Huvudstadsregionen Ömsesidigt Försäkringsbolag, 2017–2019
Styrelseordförande, Stella, 2016–2019
Styrelsemedlem, Finlands Röda Kors Blodtjänst, 2014–2017
Verkställande direktör, Veikkaus Oy, 2012–2016
Styrelsemedlem, Onninen, 2010–2013
Verkställande direktör och andra roller, Tamro Corp, 2002–2012
Styrelsemedlem, Finsk Handel, 2009–2012
Ekonomidirektör och andra roller, PerkinElmer Inc, 1993–2002
Ekonomichef, YIT, 1990–1993

Född 1966
Styrelsemedlem i LokalTapiola Skadebolag 2022–

Förtroendeuppdrag

PR.VC Management Oy, private equity-fondbolag, styrelseordförande 2023–
Terveystalo Abp, styrelsemedlem, medlem i revisionsutskottet 2018–2019
Tikkurila Oyj, styrelsemedlem, ordförande för revisionsutskottet 2009–2018
Patria Abp, styrelsemedlem, medlem i revisions- och ersättningsutskotten 2008–2009
Aalto-universitetets studentkårs finansutskott 2020–
John Nurminens Stiftelse 2014–
Sibelius-Akademins stödstiftelse 2019–
Scoutstiftelsens delegation 2015–

Tidigare uppgifter

Pilotos Oy, Managing Partner 2020–2022
Oy Hartwall Capital Ab, verkställande direktör 2015–2018
Solidium Oy, investeringsdirektör 2009–2015
Avdelningen för ägarstyrning, specialsakkunnig 2007–2009
Pohjola Kapitalförvaltning Ab, direktör 2004–2006
Conventum Capital Markets Oy, senare Conventum Oyj, partner och direktör 1997–2002

Mandatperiod: 1.1.2022–31.12.2024
Född 1963
Ekonomie magister, direktör för bolagsgruppen

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag, medlem i styrelserna 2013– (Grupptjänster)
LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–
Ömsesidigt Försäkringsbolag Turva, styrelsemedlem, medlem i ersättningsutskottet 6/2014–
LokalTapiola Tjänster Ab, styrelsens vice ordförande, 10/2014–
LokalTapiola Finans Ab, styrelseordförande, 01/2021–

Förtroendeuppdrag

AMICE, styrelsemedlem 1/2018–
LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab, styrelseordförande 2/2015–01/2022
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelseordförande 6/2014–1/2022
Ilkka-Yhtymä Oyj, medlem i förvaltningsrået 1998–

Tidigare uppgifter

Investeringsdirektör för Tapiolagruppen 1998–2011, enhetsdirektör 1996–1997, avdelningschef 1994–1995, värdepapperschef 1993–1994
Medlem i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 2012
Suppleant i styrelserna för Skade- och Liv-Tapiola 1998–2012
Suppleant i styrelsen för LokalTapiola Ömsesidigt Pensionsförsäkringsbolag 2013
LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab, styrelsemedlem 2007–6/2014, ordförande 2007–5/2013
Medlem i styrelsen för LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab 2000–2007–6/2014, styrelseordförande 2012–4/2013
Medlem i styrelsen för LokalTapiola Bank Ab 2002–4/2014, styrelseordförande 2012–4/2013
Pihlajalinna Abp, styrelsemedlem 4/2016–4/2018
S-Banken Ab, styrelsemedlem 4/2018–9/2020

Ekonomie magister, eMBA
Human Finland, verkställande direktör 3/2020–
Styrelsemedlem i LokalTapiola Skadebolag, 04/2019–

Förtroendeuppdrag

Styrelseordförande, Kaisa Kallion kansalaislahjasäätiö 2019–
Styrelsemedlem, Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry 2016– 2018
Styrelsemedlem, Caritas Lääkärit Oy 2015–2017
Styrelsemedlem, Tampereen Lääkärikeskus Oy 2014–2015
Styrelsemedlem, Rinnekoti-Säätiö rs. 2014–2016
Styrelseordförande, styrelsemedlem, Kiinteistökehitysyhtiö Uusi Lakisto Oy 2014–2017
Styrelsemedlem, Arbetspensionsförsäkrarna TELA 2007–2008
Styrelsemedlem, Eläkesäätiöyhdistys ESY 2007–2008

Tidigare uppgifter

Koncernen Rinnekoti-Säätiö, verkställande direktör 10/2016–8/2020
Koncernen Helsingfors Diakonissanstalt, koncernens ekonomidirektör 8/2014–10/2016
Lindorff-Finland Oy, ekonomidirektör 8/2012–8/2014
Lindorff-Finland Oy, ekonomi- och HR-direktör 8/2012–4/2013
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, avdelningschef 5/2008–8/2012
Nokia Abp / Nokian Eläkesäätiö, Senior Manager Corporate Finance, direktör för pensionsstiftelsen
Styrelsemedlem, Nokian Eläkesäätiö, Styrelsemedlem, Nokia UK Pension Fund 8/2006–5/2008
Apotekens Pensionskassa, ekonomichef 1/2002–8/2006
Credit Agricole Indosuez Helsinki Branch, Assistant Manager, Manager, Senior Manager 1/2000–1/2002

Född 1962
Direktör för juridiska ärenden, Teollisuuden Voima Oyj
Styrelsemedlem i LokalTapiola Skadebolag, 2019–

Förtroendeuppdrag

LokalTapiola Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolag:
- medlem i förvaltningsrådet 2007–2018
- förvaltningsrådets andra vice ordförande 2017–2018
- medlem i samarbetsutskottet 2017–2018
- medlem i belöningsutskottet 06/2017–12/2017
- medlem i utnämningsutskottet 06/2017

LokalTapiola Varsinais-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag:
- styrelseordförande 2013–02/2019
- styrelsemedlem 02/2019–04/2019
- medlem i förvaltningsrådet 04/2019
Posiva Oy, styrelsesekreterare 2011–
Teollisuuden Voima Oyj, styrelsesekreterare 06/2018–
TVO Nuclear Service Oy, styrelsemedlem 2013–2019
Turun Osuuskauppa, medlem i förvaltningsrådet 2015–
Merimaskun Vesiosuuskunta, verksamhetsgranskare 2017–2019
Medlem i Tapiola-bolagens delegation för Egentliga Finland 1999–2007, ordförande 2001–2005
Rådgivande jurist för Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys 2001–2005
Rådgivande jurist för Varsinais-Suomen Yrittäjät 1996–2005, revisor 2005
Domare vid europeiska atomenergidomstolen 2020–2025

Tidigare uppgifter

Teollisuuden Voima Oyj, Direktör för juridiska ärenden 1.11.2018–
Chefsjurist (Head of Legal Affairs) 1.8.2009–30.10.2018
Asianajotoimisto Krogerus Oy, Advokat, Åbokontoret 1.8.2007–31.7.2009
Ernst&Young Oy, Senior Legal Counsel, regionkontoret i Åbo 1.4.2005–31.7.2007
Asianajotoimisto Malinen Moisio & Partners Oy, Kundansvarig advokat,
delägare och styrelsemedlem från år 1997 till mars 2005,1.3.1995–31.3.2005

Född 1978
DNA Oyj, verkställande direktör
Styrelseledamot i LokalTapiola Skadebolag, 2024–

Förtroendeuppdrag

Styrelseledamot i LokalTapiola Skadebolag, 2024–
Marketing Finland, styrelseledamot 2018–
FiCom, styrelseledamot 2018–

Tidigare uppgifter

Microsoft Oy, verkställande direktör (Finland), 2018–2021
Microsoft Oy, direktör, One Commercial Partner and Small, Medium & Corporate Customers, 2017–2018
Microsoft Oy, direktör, Small and Midmarket Solutions and Partners, 2017
Avanade, Finlands landschef, 2015–2017
Fujitsu Finland Oy,flera befattningar på chefsnivå, 2011–2015
Hewlett-Packard, flera befattningar på chefsnivå, 2004–2011

Född 1964 jur.mag., Executive Master of Consulting and Couching for Change, 2014, INSEAD (France)

Tidigare uppgifter

If Skadeförsäkring AB (publ.)
Senior Vice President, Head of BA Baltic 2005–2017
Head of Russian Operations 2008–2011, If Skadeförsäkringsbolag Ab (Finland) 2008–2017
Managing Director, Sampo Abp
Medlem i koncernledningsgruppen 2009–2017, Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Kaleva 2013
Managing Director, If Skadeförsäkringsbolag Ab (Finland) 2013–2017
Head of Sales & Service Finland, BA Private

Karriär

If Skadeförsäkring AB (publ.)
Head of Business Development, BA Commercial 2003–2005 Sampo Liv
Country manager (Poland) 2001–2002 - Development Director 2000–2001 Sampo Abp
Vice President, Sampo Group Client Financing Unit 1998–2000
Collections Manager, Sampo Group Investments Unit 1996–1997 - Credit Insurance Manager, Sampo Group Investments Unit 1994–1996 Kansa
Customer Financing Manager, Kansa Group Investments Unit 1991–1994 - Credit Insurance Manager, Kansa Group Investments Unit 1989–1991 CV Nordea
Anställningsförhållanden i Nordeakoncernen 1987–1989

Förtroendeuppdrag

OIKIO Digital Performance Agency, styrelsemedlem 2018–
If P&C Insurance Baltic, styrelseordförande 2006–2017
If P&C Insurance Russia, styrelseordförande 2008–2011
Autovahinkokeskus, styrelsemedlem 2009–2013
Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Kaleva, styrelsemedlem 2013–2017

Revisor

Revisionens huvudsakliga uppgift är att granska att bolagets bokslut har upprättats enligt bokföringslagen och andra bestämmelser som gäller upprättandet av bokslut samt att bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet för bolagets verksamhet och om dess ekonomiska ställning. Bolagets revisor är en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning och därmed behöver ingen revisorssuppleant väljas.

Ordinarie revisor för skadeförsäkring:

KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, som till huvudansvarig revisor utsett Timo Nummi, CGR.

Revisorsarvoden

Till revisorn betalas arvode enligt faktura som bolaget godkänt. Arvoden som betalats till revisorn för föregående år anges i redogörelsen för bolagets förvaltnings- och styrsystem och i noterna till bokslutet.

Mer information om förvaltningen

Till LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag hör LokalTapiola Skadebolag och 19 regionala ömsesidiga skadeförsäkringsbolag. De centrala hörnstenarna i LokalTapiola-gruppens placeringsstrategi är långsiktiga placeringar, djupgående kunskap om placeringsobjekt och/eller placeringsmarknader samt ansvarsfullhet.

LokalTapiola Skadebolags principer för ägarstyrning beskriver vår verksamhet som värdepappersplacerare. Principerna grundar sig på en långsiktig ansvarsfull placerares ställning som ägare och finansiär av bolaget, vars mål är att uppnå en långsiktig avkastning på sin placering. Vårt mål är att stödja bolagens framgång och deras måluppfyllelse och därigenom säkra och förbättra långsiktig placeringsavkastning.

LokalTapiola Skadebolag SHDR (pdf på finska)

Personal- och belöningsutskottets uppgift är att bistå styrelserna för LokalTapiola Skadebolag och LokalTapiola Livbolag (nedan Bolagen) i behandlingen av personal- och belöningsärenden samt att dra upp riktlinjer för utvecklingen av LokalTapiola-gruppens ledning och personal.

Utskottet består av styrelseordföranden för LokalTapiola Skadebolag som fungerar som utskottets ordförande samt 2-4 andra styrelsemedlemmar som är oavhängiga av LokalTapiola-gruppen, av vilka en del väljs bland styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Skadebolag och en del bland styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Livbolag.

Till utskottets medlemmar betalas ett mötesarvode på 550 € per möte.

Medlemmarna i personal- och belöningsutskottet

Juha Koponen, chefdirektör, styrelseordförande, vald för tjänsten tills vidare
Anu Kallio, verkställande direktör, Human Finland Oy, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, Jur. kand., vicehäradshövding, 1.1.2022–31.12.2024
Kati Sulin, Verkställande direktör, Ifolor Oy, 1.1.2023–31.12.2025

Syftet med förvaltningsrådets utnämningsutskott är att säkerställa mångsidigheten och transparensen vid beredningen av förslag för val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd och styrelse.

Utnämningsutskottet bereder resolutionsförslag i följande ärenden:

  • resolutionsförslag till bolagsstämman om antalet medlemmar och val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd

  • resolutionsförslag till förvaltningsrådet om ordförande och vice ordförande för bolagets förvaltningsråd

  • resolutionsförslag till förvaltningsrådet om antalet styrelsemedlemmar samt val och befriande av styrelsemedlemmar.

När det gäller styrelsens ordförande och vice ordförande bereds förslagen av förvaltningsrådens samarbetsutskott.

Till utnämningsutskottets medlemmar betalas ett mötesarvode på 550 euro.

Utnämningsutskottets medlemmar

Anssi Keinänen, ordförande för förvaltningsrådets nomineringsråd, professor, Östra Finlands universitet, 2021–2024
Philip Aminoff, styrelseordförande, Helsingfors, Electrosonic Group Oy Ab
Sanna Leivo, styrelseordförande, Tammerfors, Leivon Leipomo Oy, 2022–2025
Yrjö Ojaniemi, verksamhetsledare, Lappo, MTK, Södra Österbotten, 2023–2026

Syftet med revisions- och riskhanteringsutskottet är att bistå styrelserna för LokalTapiola Skadebolag och LokalTapiola Livbolag i deras lagstadgade ärenden och ärenden enligt arbetsordningen i anslutning till bolagens och LokalTapiola-gruppens ekonomi, bokföring, solvens, riskhantering, revision, intern kontroll och intern revision.

Med beaktande av Skadebolagets roll som LokalTapiola försäkringsbolagsgruppens yttersta moderbolag behandlar utskottet även LokalTapiolas regionbolagens ärenden till den del ärendena på gruppnivå hör till Skadebolagets ansvar.

Enligt arbetsordningen består utskottet av utskottets ordförande och minst en (1) annan medlem som LokalTapiola Skadebolagets styrelse väljer bland sina medlemmar samt av en (1) medlem som LokalTapiola Livbolagets styrelse väljer bland sina medlemmar. Utskottets ordförande och medlemmar ska vara styrelsemedlemmar som är oavhängiga av LokalTapiola-gruppen. Till utskottets ordförande betalas ett mötesarvode på 1 500 euro, vice ordförande 1 000 euro och till övriga medlemmar 750 euro per möte.

Medlemmarna i revisions- och riskhanteringsutskottet

Ulla-Maija Moisio, vicehäradshövding, direktör för juridiska ärenden, Teollisuuden Voima Oyj, 1.1.2022–31.12.2023
Olli Latola, jur. kand., vicehäradshövding, 1.1.2022–31.12.2024
Mirel Leino-Haltia, ekonomie doktor (Hanken), Chartered Financial Analyst (CFA), Arbetslivsprofessor (Professor of Practice), 1.1.2023–31.12.2025
Timo Vuorinen, jur.mag., 1.1.2022–31.12.2024

Ordförandena och vice ordförandena i förvaltningsråden för LokalTapiola Skadebolag och LokalTapiola Livbolag ingår i förvaltningsrådens samarbetsutskott, som bistår bolagens förvaltningsråd och bereder ärenden som de behandlar. Samarbetsutskottet väljer inom sig en ordförande och vice ordförande för ett år åt gången.

Samarbetsutskottets uppgifter

Förvaltningsråden fastställer en arbetsordning för samarbetsutskottet. Enligt den bereder utskottet ärenden för behandling på förvaltningsrådets sammanträden och lägger fram resolutionsförslag för förvaltningsråden. Samarbetsutskottet övervakar styrelsens, chefdirektörens och verkställande direktörernas samt hela bolagsgruppens verksamhet och rapporterar om den till förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådens samarbetsutskott är inte ett bolagsrättsligt organ trots att en bestämmelse om utskottet finns i bolagsordningen för LokalTapiola Skadebolag och LokalTapiola Livbolag. Samarbetsutskottet har ingen självständig beslutanderätt med undantag av belöningsärenden som gäller styrelsemedlemmarna i huvudsyssla, utan besluten fattas i förvaltningsråden. Innehållet i de resolutionsförslag som föreläggs förvaltningsråden beslutas i samarbetsutskottet av ordföranden och vice ordförandena i det berörda bolagets förvaltningsråd.

Samarbetsutskottet sammanträder i regel 8 gånger per år. Bolagsstämmorna beslutar årligen om samarbetsutskottets arvoden och grunderna för ersättning av resekostnader. Till samarbetsutskottets ordförande betalas ett månadsarvode på 1 750 euro och till vice ordföranden 1 250 euro. Mötesarvodet för medlemmarna i samarbetsutskottet är 500 euro per möte. För arvodena betalas ArPL-avgift.

Medlemmarna i samarbetsutskottet

Ordförandena och vice ordförandena i förvaltningsråden för LokalTapiola Skadebolag och LokalTapiola Livbolag bildar i enlighet med bolagsordningen ett samarbetsutskott som övervakar bolagens verksamhet.

Personuppgifterna anger personens mandatperiod i förvaltningsrådet för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag eller LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Ordförande Anssi Keinänen
Vice ordförande Totti Salko
Juha Marttila
Anu Ojala
Saara Perho
Päivi Uusitalo

LokalTapiola Skadebolags och LokalTapiola Livbolags förvaltningsråd har valt till sitt gemensamma placerings- och balansförvaltningsutskott förvaltningsrådens vice ordförande som ordförande, en ansvarande direktör och två medlemmar från Skadebolagets förvaltningsråd samt två medlemmar från Livbolagets förvaltningsråd för LokalTapiola-gruppens tjänster på gruppnivå. Utskottets uppgift är att hjälpa bolagens förvaltningsråd med organisering av deras kapitalförvaltning samt övervakning gällande soliditet.

Placerings- och balansförvaltningsutskottets medlemmar:

Jari Eklund, ordförande
Eeva Ahdekivi
Timo Vuorinen
Antti Pulkkanen
Timo Laakso

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolags sakkunnigläkare (försäkringsläkare)

Medicine direktör

Kaukiainen Ari
Medicine doktor, docent, professorsbehörighet, eMBA
Specialistläkare i företagshälsovård och yrkesmedicin
Specialkompetens i försäkringsmedicin

Sakkunnigläkare

Danielson Heidi
Medicine licentiat, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Hautamäki Mikko
Medicine doktor, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Hyvärinen Eero
Medicine licentiat, specialistläkare i ortopedi och traumatologi
Specialkompetens i försäkringsmedicin

Joukainen Antti
Medicine doktor, docent, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Junttila Hanna
Medicine licentiat, specialistläkare i idrottsmedicin, specialistläkare i fysiatri, specialkompetens i rehabilitering

Juutilainen Timo
Medicine doktor, kirurg, specialistläkare i ortopedi och traumatologi, specialkompetens i reumaortopedi

Järvinen Leena
Medicine licentiat, specialistläkare i företagshälsovård

Lähdesmäki Janne
Medicine doktor, specialistläkare i neurologi och klinisk farmakologi

Miettinen Simo
Medicine doktor, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Niinimäki Tuukka
Medicine doktor, docent, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Nieminen Outi
Medicine licentiat, specialistläkare i kirurgi och handkirurgi

Reho Tiia
Medicine doktor, specialistläkare i företagshälsovård och hälsovård, specialkompetens i försäkringsmedicin och i utbildning av läkare

Suihko Matti
Medicine licentiat, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Tapaninen Toni
Medicine doktor, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Viitaniemi Marja
Medicine licentiat, specialistläkare i företagshälsovård

Vitikainen Antti
Medicine licentiat, specialistläkare i ortopedi och traumatologi
Specialkompetens i försäkringsmedicin

Vuorinen Jarmo
Medicine doktor, kirurg, specialistläkare i ortopedi och traumatologi
Specialkompetens i försäkringsmedicin

Weckman Martin
Medicine licentiat, specialistläkare i kirurgi, ortopedi och traumatologi

Ylä-Liedenpohja Jussi
Medicine licentiat, specialistläkare i ortopedi och traumatologi

Sakkunnigtandläkare

Heimonen Aura (ansvarig sakkunnigtandläkare)
Odontologie doktor, specialisttandläkare i hälsovård

Laura Tarkkila
Odontologie doktor, specialisttandläkare i klinisk tandvård/parodontologi

Specialistläkare för livförsäkring (försäkringsläkare)

Aalto Jukka (ansvarig läkare för livförsäkring)
Medicine licentiat

Schroeder Christel
Medicine licentiat, filosofie kandidat, allmänläkare

Schroeder Patrik
Medicine licentiat, specialistläkare i allmänmedicin