Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Utnämningsutskottet

Syftet med förvaltningsrådets utnämningsutskott är att säkerställa mångsidigheten och genomskinligheten vid beredningen av förslag för val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd och styrelse.

Utnämningsutskottet bereder resolutionsförslag i följande ärenden:

  • Resolutionsförslag till bolagsstämman om antalet medlemmar och val av medlemmar till bolagets förvaltningsråd
  • Resolutionsförslag till förvaltningsrådet om ordförande och vice ordförande för bolagets förvaltningsråd
  • Resolutionsförslag till förvaltningsrådet om antalet styrelsemedlemmar samt val och befriande av styrelsemedlemmar, ordförande och vice ordförande

Till utnämningsutskottets medlemmar betalas ett mötesarvode på 500 euro.

Utnämningsutskottets medlemmar

Ordförande Timo U. Korhonen

Timo U. Korhonen

styrelseordförande, bergsråd
Helsingfors
LTQ-Partners Oy
2017–2020

Anssi Keinänen

professor
Liperi
2018–2021

Sanna Leivo

styrelseordförande
Tammerfors
Leivon Leipomo Oy
2019-2022

Heikki J. Perälä

verkställande direktör
Helsingfors
Helsingforsregionens handelskammare
2019-2022