Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Medlemmar i samarbetsutskottet

Ordförandena och vice ordförandena i förvaltningsråden för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag utgör samarbetsutskottet, som i enlighet med bolagsordningarna övervakar bolagens verksamhet.

Personuppgifterna inkluderar personens mandatperiod i förvaltningsrådet för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag eller LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Ordförande Jussi Huttunen
Vice ordförande Totti Salko

Jussi Huttunen

ordförande, landskapsråd
Siilinjärvi
2019-2022

Totti Salko

verkställande direktör
Helsingfors
Merle Oy
2020–2023

Juha Marttila

Agronomie- och forstdoktor
Simo
MTK:s ordförande
2021-2024

Anu Ojala

Direktör för ekonomi och affärsverksamhet
Esbo
Lemminkäinen Talo Oy
2018-2021

Saara Perho

VD
Helsingfors
Citrus Solutions Oy
2020–2023

Päivi Uusitalo

Head of Financial Control
Salo
Caruna Networks Oy
2021-2024