Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Medlemmar i samarbetsutskottet

Ordförandena och vice ordförandena i förvaltningsråden för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag utgör samarbetsutskottet, som i enlighet med bolagsordningarna övervakar bolagens verksamhet.

Personuppgifterna inkluderar personens mandatperiod i förvaltningsrådet för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag eller LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Ordförande Timo U. Korhonen
Vice ordförande Totti Salko

Timo U. Korhonen

bergsråd
Helsingfors
LTQ-Partners Oy
2017–2020

Totti Salko

verkställande direktör
Helsingfors
Merle Oy
2017–2020

Jukka Hertti

Jukka Hertti

Försäkringsråd, Lahtis
2018–2021

Jussi Huttunen

ordförande, landskapsråd
Siilinjärvi
2019-2022

Juha Marttila

maatalous- ja metsätieteiden tohtori
Simo
MTK:n puheenjohtaja
2018-2021

Päivi Uusitalo

Head of Financial Control
Salo
Caruna Networks Oy
2018-2021