Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Personal- och belöningsutskott

Personal- och belöningsutskott

Syftet med Personal- och belöningsutskottet är att bistå styrelserna för LokalTapiola Skadebolaget och LokalTapiola Livbolaget (nedan Bolagen) i behandlingen av ärenden som gäller personal och belöning.

Utskottet består av styrelseordföranden för LokalTapiola Skadebolag som fungerar som utskottets ordförande samt 2-4 andra styrelsemedlemmar som är oavhängiga av LokalTapiola-gruppen, av vilka en del väljs bland styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Skadebolaget och en del bland styrelsemedlemmarna för LokalTapiola Livbolaget.

Utskottet handlägger och förbereder bl.a. följande ärenden för styrelsen:


• LokalTapiola-gruppens personalstrategi och personalpolicy


• Bolagens personal- och efterträdarplanering


• Bedömning av prestationer, kapacitet och potential för Bolagens ledningsgrupper för att säkerställa att Bolagen har förutsättningar att förverkliga deras strategi och affärsverksamhetsmässiga mål.


• Utnämningar av Bolagens verkställande direktörer och ersättare för verkställande direktörer samt deras löner och andra ekonomiska förmåner


• Utnämningar av Bolagens ansvariga försäkringsmatematiker, personer som svarar för bolagsgruppens riskhantering, intern revision och funktionen som övervakar bestämmelsernas övervakande samt utnämningar av direktörer som rapporterar till Bolagens verkställande direktör samt deras löner och andra ekonomiska förmåner.


• Verksamhetsprinciper och bedömningar som gäller säkerställandet av lämplighet och pålitlighet för de personer som svarar för ledningen av LokalTapiola-gruppen och Bolagen samt för de personer som verkar i andra centrala uppgifter och är utnämnda av styrelsen.


• Bedömning och utveckling av belöningssystemet för LokalTapiola-gruppens ledning och personal


• Belöningsprinciper och personalförmåner för LokalTapiola-gruppens och Bolagens ledning och personal


• Årliga resultatpremiegrunder,-mål och mätare för LokalTapiola-gruppens och Bolagens ledning och personal


• Årliga realiseringar av resultatpremierna för Bolagens ledning
Utskottet samlas regelbundet minst två gånger om året på ordförandes kallelse. Utskottet inledde sin verksamhet i början av år 2018.

Koponen Juha

Chefdirektör
Styrelseordförande

Anu Kallio

Verkställande direktör

Human Finland 3/2020 -Sami Kulla

Verkställande direktör
Vasa
Buorre Oy Ab

Olli Latola

Jur. kand., vicehäradshövding

Kati Sulin

Affarsområdesdirektör
DNA Oyj