Skadeförsäkring

LokalTapiola Skadeförsäkring är tillsammans med regionbolagen Finlands ledande skadeförsäkrare och har alla frivilliga och lagstadgade skadeförsäkringar i sitt tjänsteutbud. Bolagets rötter går tillbaka till 1700- och 1800-talen.

Medlemmar i förvaltningsrådet

ordförande Timo U. Korhonen
1. vice ordförande Juha Marttila
2. vice ordförande Anneli Karhula

Timo U. Korhonen

styrelseordförande, bergsråd
Helsingfors
LTQ-Partners Oy
2017–2020

Juha Marttila

maatalous- ja metsätieteiden tohtori
Simo
MTK:n puheenjohtaja
2018-2021

Anneli Karhula

HR-direktör
Helsingfors
Metsä Group
2015-2018

Kjell Adolfsson

verkställande direktör
Borgå
Oy Medi+KEM Ab
2015-2018

Seppo Haapalainen

ekonomichef
Esbo
ISS Palvelut Oy
2015-2018

Jaakko Halkilahti

lantgårdsföretagare
Salo
2015-2018

Taavi Heikkilä

chefdirektör
Helsingfors
SOK
2016-2019

Hannes Heiskala

vicehäradshövding, ekon. mag.
Kankaanpää
2017–2020

Sari Helander

Sari Helander
Ekonomi- och finansdirektör, Helsingfors
Posti Group Abp
2018-2021

Jussi Huttunen

landskapsråd
Siilinjärvi
2015-2016

Jouko Huumarkangas

lantbruksföretagare
Kyyjärvi
2015-2018

Heikki Häggkvist

Heikki Häggkvist
Styrelseordförande, Helsingfors
Wetteri-yhtiöt Oy
2018-2021

Juhani Jutila

verkställande direktör
Rovaniemi
LapIT Oy
2016-2019

Markku Karjalainen

fältchef
Paldamo
MTK-Pohjois-Suomi ry
2016-2019

Anssi Keinänen

professor
Liperi
2017–2018

Iiro Ketola

huvudförtroendeman
Esbo
LokalTapiola-gruppen
2016-2019

Mikko Koivisto

försäljnings- och marknadsföringsdirektör
Raumo
Tukimet Oy
2017-2020

Mika Kovero

group controller
Helsingfors
SVP Group Controlling (Lemminkäinen-koncern)
2015-2018

Vesa Lauronen

verkställande direktör
Helsingfors
Reaktor Innovations Oy
2015-2018

Sanna Leivo

styrelseordförande
Tammerfors
Leivon Leipomo Oy
2016-2019

Timo Leppänen

verkställande direktör
Kajana
Kajaanin tilitaito Oy
2016-2019

Folke Lindström

styrelseordförande, kommerseråd
Pargas
Förlags Ab Lindan Kustannus Oy
2013-2016

Marjukka Manninen

kommundirektör
Uleåborg
Tyrnävä kommun
2015-2018

Jyrki Mattinen

kontrollrumsansvarig, lantbruksföretagare
Villmanstrand
2017–2020

Jussi Miilukangas

Direktör
Brahestad
Miilukangas Ky
2015-2018

Jorma Mikkonen

direktör för samhällsrelationer
Vanda
Lassila & Tikanoja Abp
2017–2020

Mikko Mäkimattila

verkställande direktör
Loimaa
Dometal Oy
2017–2020

Tero Mölsä

kommunalråd, agrolog
Heinola
2015-2018

Eero Nykänen

konstapel, i a.
Parikkala
2013-2016

Anu Ojala

Direktör för ekonomi och affärsverksamhet
Esbo
Lemminkäinen Talo Oy
2013-2016

Yrjö Ojaniemi

verksamhetsledare
Lapua
MTK, Södra Österbotten
2017–2020

Markus Oksa

VD
Vanda
Barona Group Oy
2017–2020

Mari Onkamo

VD
Esbo
2017–2020

Heikki J. Perälä

verkställande direktör
Helsingfors
Helsingforsregionens handelskammare
2016-2019

Erkki Pärssinen

verkställande direktör
Esbo
Espoon ja Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
2015-2018

Katja Taimela

riksdagsledamot
Salo
Riksdagen
2017–2020

Markku Tuuna

vicehäradshövding
Nådendal
Juridiska byrån Markku Tuuna Ky
2013-2016

Olli Vihanta

utvecklingschef
Vanda
Ely-keskus
2015-2018

Jouko Virranniemi

industriråd
Kuusamo
Pölkky Oy
2016-2019

Pertti Yliniemi

styrelseordförande
Muonio
North European Invest Oy
2017–2020