Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
11.10.2023

“Ett hopp ut i det okända” – blev företagare i och med skilsmässan

Efter att ha blivit ensamförsörjare, blev Maija företagare med några månaders varsel Livsförändringen var svår men också kraftgivande.

Det är skrämmande att lämna ensam och att själv se till att pengarna räcker till. Så gick det för Maija när hennes tioåriga äktenskap slutade i skilsmässa och hon lämnade ensam med två barn. Några månader efter skilsmässan meddelade ex-maken att han inte längre ville sköta deras barn på kvällarna. Maija blev tvungen att lämna sitt skiftarbete och bli företagare.

Första året använde hon mycket lite pengar eftersom hon var tvungen att leva på underhållsbidraget och startbidraget som hon fick för företagsverksamheten. Först efter ett år började företagsverksamheten ge så mycket, att hon kunde försörja familjen. Att bli företagare med några månaders varsel känns tufft, när jag tänker på det såhär efteråt, säger Maija.

”I Maijas situation är det verkligen ett modigt hopp ut i det okända, en enorm risk att bli företagare. Hennes situation har varit ytterst svår när hon utöver de utkomstmässiga utmaningarna även har tagit sig själv och barnen genom dessa livsomvälvande förändringar, säger LokalTapiola Livförsäkringsbolagets specialist Tuomo Mikolanniemi.

”De egna försäkringarna är säkert inte det första man tänker på i en situation där man måste vända och vrida på varje slant och själv ta hand om allt. Försäkringarnas betydelse är ändå störst just i de situationer där familjens utkomst är beroende av bara en förälder.”

Skilsmässan var svår men enligt avtalet mellan makarna fick Maija och barnen stanna kvar i deras bostad. Därmed fick barnen bara ett nytt hem i stället för två. Efter ett år löste hon ut makens andel av bostaden. Nu fanns det ett starkt tak över familjens huvud. Även företagsverksamheten började rulla och försörja familjen. Detta var tecken på att Maija även klarade sig ekonomiskt.

Det var familjens levnadsstandard som mest påverkades av skilsmässan. Första året gav Maijas företag just ingen vinst och hennes beskattningsbara årsinkomst året efter skilsmässan var nästan samma som makarnas totala månatliga disponibla inkomster under äktenskapet.

Att bli ensam är också skrämmande för att man själv måste ta hand om många saker i vardagslivet som man kanske inte tidigare känt till såsom elavtal eller försäkringar. Och man svarar också själv för familjens budget. Beloppen kan överraska när utgifterna bara går ur en börs och inte längre ur två.

”För en ensamförsörjare som är företagare lönar det sig att se till att det egna socialskyddet åtminstone är lika stort som minimiutkomsten. Det går inte att för mycket betona betydelsen av pensionsförsäkring - den utgör grunden för socialskyddet. Olycksfallsförsäkring för företagare är en smart tilläggskrydda för varje företagare och man ska inte heller glömma det kompletterande personskyddet”, förtydligar Mikolanniemi.

Nu är Maija nöjd med sitt liv. Även om hon inte har lika mycket pengar som förr att använda, försörjer företagsverksamheten familjen och genom en god ekonomisk planering lämnar det också pengar över för att spara. ”Du hittar din inre styrka när du klarar dig själv och är ekonomiskt oberoende”, säger Maija. Maijas råd vid en livsförändring är därför följande: man ska vara realistisk när det gäller pengar - man måste förstå hur mycket pengar man har och vad pengarna kan användas till.