Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk11.12.2023

Samfälld skog tryggar resultatet av Teuvos långsiktiga skogsvårdsarbete

Att säkerställa en fortsatt högklassig skogsvård kan vara en knivig fråga när skogsegendom överförs från en generation till en annan. Teuvo Hirvonen från Joensuu ville underlätta livet för sina arvingar och anslöt största delen av sina skogar till LokalTapiola Samfälld skog.

Oktoberregnet öser ner i Sikrenvaara i Eno i Joensuu. Teuvo Hirvonen granskar resultatet av de senaste decenniernas arbete, de ståtliga tallarna.

För cirka 60 år sedan gick Teuvo med sin far och sin granne med hackan i handen för att fröså skog ända från tallfrö. Som ung man gallrade han skogen med röjkniv. Nu har tallarna växt och blivit rejäla träd medan mannen själv har åldrats i samma takt.

”Jag måste nog bara erkänna att jag inte längre är en ung man i bästa formen som även i detta före skulle klafsa fram i skogen”, skrattar Teuvo. ”Att arbeta i skogen är ingen lek. I min ålder tar det tid att återhämta sig.”

Ett beslut med tanke på arvingarnas bästa

Teuvo kände att någon hållbar lösning borde göras med tanke på skogarna. Familjens döttrar har flyttat ut i världen och har sina jobb och de känner inte samma passion för skogsvård som Teuvo.

”Skogarna är en mångsidig helhet. Man måste ha ett starkt förhållande till naturen för att förstå helhetsbilden och även se de ekonomiska möjligheterna med skogen”, funderar Teuvo. ”För att skogsvården ska bli lönsam måste man också själv jobba hårt i skogen.”

Det viktigaste för Teuvo var att egendomen skulle vara lätt för arvingarna att sköta, dela och förstå i framtiden. Han funderade också på de skattemässiga aspekterna när han sökte efter den klokaste lösningen.

”Många gamla husbönder plågas av tanken om att bli tvungen att avstå, medan skogarna kan vara en stor börda för de efterlevande. Man borde i sinom tid när man ännu är i sina sinnes fulla bruk fundera på vad man ska göra så att arvingarna inte behöver våndas över skogen. Man kan ju inte heller ta skogen med sig i graven”, konstaterar Teuvo.

Högavkastande skogsägande med respekt för naturen

En del av Teuvos skogar är skyddade, en del sköter han själv och största delen, allt som allt 136 hektar, beslöt han att ansluta till LokalTapiola Samfälld skog.

När Teuvo jämförde dessa alternativ upplevde han samfälld skog som det bästa alternativet med tanke på kontinuiteten: ”Då skulle jag trygga mitt livsverk - allt arbete som jag lagt ner i dessa skogar.”

Teuvo konkurrensutsatte allt som allt tre olika samfällda skogar och ansåg att LokalTapiola Samfälld skog var det ekonomiskt bästa alternativet. Han ansåg också att det är viktigt att han kan lita på att skogarna sköts av experter och att affärerna som samfälld skog gör säkert har konkurrensutsatts korrekt.

”Det är viktigt att skogen vårdas med respekt för naturen men också ekonomiskt förnuftigt. Den part som sköter skogen borde inte ha jävsproblem utan dess mål borde vara att sträva efter den bästa möjliga avkastningen för sina ägare”, motiverar Teuvo.

Nu när största delen av skogarna har anslutits till LokalTapiola Samfälld skog, känner Teuvo mest lättnad. ”Det känns som om många saker skulle falla på sin plats i och med detta beslut”.

Bekanta dig med LokalTapiola Samfälld skog